Tá Gaelcholáiste Luimnigh ag ceiliúradh 10 mBliana den Choláiste a bheith oscailte ar an Déardaoin, 28ú Aibreán 2016.  Tá borradh fhorbairt ag baint leis an gColáiste seo ina bhfuil beagnach 600 scoláire ag foghlaim trí mheán na Gaeilge.  D’oscail an scoil in 2006.  Beidh scoláirí, tuismitheoirí, foireann an Choláiste agus ionadaithe ón bPatrún, An Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir ag freastal ar an gCeolchoirm speisialta seo chun tús a chur leis an raon d’imeachtaí a bheidh ar siúl chun an chloch-mhíle suntasach seo a cheiliúradh.

Gaelcholáiste Luimnigh is celebrating 10 years of the the College’s development from when it first opened in 2006.  The College has grown steadily since it opened with almost 600 pupils in attendance and learning through the medium of Irish.  Students, parents, staff, both present and past, along with representatives from the College’s Patron, Limerick and Clare Education & Training Board, will attend this concert to commence a year-long range of special events to mark the College’s growth and development.

10 Bliain GCL jpeg