C.G.B. Chomhairle na dTuismitheoirí 2014 / A.G.M. of the Parents’ Council 2014

Bheartaigh Comhairle na dTuismitheoirí, ag a chruinniú dheireanach, go mbeidh ‘C.G.B.’ 2014 ar siúl Dé Máirt, 9ú Nollaig 2014 ag 7.30 i.n..

Is ócáid thábhachtach í seo a chuirfidh ar chumas tuismitheoirí suim a léiriú chun bheith páirteach sa chomhairle nua a bheidh ag feidhmiú ón Nollaig 2014 ar aghaidh.

Cuirfidh Comhairle na dTuismitheoirí Tuairisc Bhliaintúil na Blaina 2014 i láthair ar an oíche agus beidh cóipeanna do Bhunreacht Chomhairle na dTuismitheoirí ar fáil ar an oíche chomh maith.

Má theastaíonn uait a bheith ceaptha ar an gComhairle ní mór duit tuismitheoir amháin eile chun d’ainm a ainmniú.  Beidh toghchán ar siúl do ghach bhliain-ghrúpa agus tré bhallóid phoist a fheidhmeoidh an córas chun tuismitheoirí a cheapadh ó gach bliain-ghrúpa.  Beidh tuismithoirí in ann daoine a mholadh chun dul ar aghaidh chuig an gComhairle Tuismitheoirí.  Beidh an toghchán ar siúl le linn na Nollag.

Má tá suim agat a bheith mar bhall ar an gCOmhairle, seol ríomhphost chuig an Príomhoide – dot@gcluimnigh.ie ag léiriú go bhfuil suim agat ann.

An Scoile Nua – An t-Eolas is deireanaí

Beidh an Príomhoide, Donncha Ó Treasaigh ag cur in iúl do thuismitheoirí faoin scoil nua ar an oíche.

 A.G.M. of the Parents’ Council 2014

It was decided, at the last Parents Council meeting, that the 2013 A.G.M. will take place on Tuesday, 9th December 2014 at 7.30 pm.

This is an important occasion for parents where nominations will be accepted for the formation of a new Parents’ Council which will operate from December 2014.

The Parents Council will present the Annual Report 2014 and copies of the Parents Council Constitution will also be available on the evening.

If you would like to be appointed to the Parents Council, you must have a parent to nominate you or express your interest to be elected to the council.  An election may take place within each year group by postal ballot for parents to represent pupils from each year.

If you are interested in working on Parents Council, please email Donncha O’Treasaigh, school principal to let him know – dot@gcluimnigh.ie