IMG_1380

Seoladh – Ar Misean le Chéile: Uain Atúsaithe Litir Thréadach ag gairm Sionaid Deoisiúil

Scoláirí agus múinteoirí Ghaelcholáiste Luimnigh ag seoladh leabhar ón Deoise Luimnigh leis an tEaspag Brendan Leahy

The Irish language version of Together in Mission: A time to begin again ag Coláiste Mhuire gan Smál/Mary immaculate College.