Comhairle na dTuismitheoirí – Tráth na gCeistParents Council Table Quiz

Bhí oíche den chéad scoth ag pobal na scoile in san ostán Strand oíche Déardaoin, 19 Samhain. Rinne Comhairle na dTusimitheoirí éacht ócáid fíor spéisiúl a eagrú don phobal uile. Bhí slua brea ann ar an oíche agus bhí ár QuizMháistir, Ciarán Crowe, Uas. thar barr mar is dúil leis. Bailíodh thart ar €2,300 don ócáid agus beidh an tairgead seo á úsáid chun cur leis an tseirbhís oideachais ag an scoil ar mhaithe leis na scoláirí ar fad.

Parents Council Table Quiz

We had an excellent night at our annual Table Quiz in the Strand Hotel on Thursday night, 19th November. The Parents Council organised a fabulous social night for the entire parent body. There was a great crowd on the night, and they were entertained to no end by our wonderful Quizmaster Mr. Ciaran Crowe. Over €2,300 was raised by the Council through this event and this money will be used to compliment the education service, for the benefit of all pupils, at the school.