Tréaslaím lenár iar-scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí an Bord Bainistíochta agus ár bPátrúin, Bord Oideachais & Oliúna Luimnigh & an Chláir (BOOLC) inniu maidir leis an Liosta Scoileanna is Fearr sa Tír, atá foilsithe san Irish Independent agus an Irish Times.

Tá Gaelcholáiste Luimnigh ar bharr liosta na scoileanna i Luimneach, uimhir 3 sa Mhumhan agus 11 go náisiúnta.

Éacht thar a bheith suntasach agus in-mholta.

I would like to congratulate all of our past-pupils, parents, teachers, Board of Management and our trustees, Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB) with regard to today’s School League Table announcements, which are published in the Irish Independent and the Irish Times.

Gaelcholáiste Luimnigh is top of the list of all Limerick City and County Schools, and ranked 3rd in Munster and 7th nationally (if you exclude fee-paying schools).

This is a significant and highly commendable achievement.

Donncha Ó Treasaigh

Tuilleadh Eolais / More Information – Irish Times 03/12/2015

Screen Shot 2015-12-09 at 11.18.30 p.m.