Bhuail an Bord Bainistíochta Dé Máirt, 15 Nollaig ag 5.30 in. 

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

·  Tréaslaíonn an Rúnaí lenár iar-scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí an Bord Bainistíochta agus ár bPátrúin, Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir (BOOLC) inniu maidir leis an Liosta Scoileanna is Fearr sa Tír, atá foilsithe san Irish Independent agus an Irish Times.  Tá Gaelcholáiste Luimnigh ar bharr liosta na scoileanna i Luimneach, uimhir 3 sa Mhumhan agus 11 go náisiúnta.

·  Moladh obair na foirne laistigh agus lasmuigh den seomra ranga agus an raon d’imeachtaí leathan atá ar fáil do scoláirí an choláiste.

·  Tugadh aitheantas agus ardmholadh do Chomhairle na dTuismithoirí maidir leis an Tráth na gCeist a bhí ar siúl le déanaí inar bhailíodh thart ar €3,500.

·  Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl 3 Márta 2016.

The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Tuesday, 15th December 2015 at 5.30pm.  The following is the agreed report for the school community.

  • The Board would like to congratulate all of its past-pupils, parents, teachers, Board of Management and its trustees, Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB) with regard to today’s School League Table announcements, which were published in the Irish Independent and the Irish Times.  The Board is delighted that Gaelcholáiste Luimnigh is top of the list of all Limerick City and County Schools, and ranked 3rd in Munster and 7th nationally (if you exclude fee-paying schools).
  • The Staff of the school were praised highly for the excellent work inside and outside of the classroom.  The Board is very grateful for the broad range of activities available to pupils.
  • The Board acknowledged and thanks the Parents Council for its highly successful Table Quiz which was held in November, and which raised over €3,500.
  • The next Board of Management meeting will take place on 3rd March 2016.