Guímid gach rath ar scoláirí Bl. 3 & Bl. 6 sna mionscrúduithe idir 1 Feabhra agus 12 Feabhra. 

Go néirí libh uile. 

We wish all Third & Sixth Year pupils the very best in their mock-exams.