IMG_1157Bhuail an Bord Bainistíochta Dé Déardaoin, 14 Aibreán ag 6.00 in.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Tá an Bord Bainistíochta fíor-shásta le dul chun cinn scoláirí i nGaelcholáiste Luimnigh.
 • Moladh gach éinne a bhí páirteach sna h-imeachtaí uile an téarma deireanach orthu siúd; drama na hIdirbhliana (Mobsters’ Paradise), an turas scíála, malairtí éagsúla (8 gcinn), buanna agus éachtaí uile.
 • Moladh obair na foirne chun oideachas sár-mhaith a sholáthar sa scoil.
 • Moladh Comhairle na dTuismithoirí maidir leis na cruinnithe rathúil ar fad agus an leibhéal díospóireachta ‘s suime sa saol scoile.
 • Gabhadh buíochas do phatrúin an choláiste as an tacaíocht de-shíor a léirítear dá scoileanna agus an treoir a léirítear do sheirbhísí na scoile.
 • Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl 19 Bealtaine 2016.

The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Thursday, 14th April 2016 at 6.00pm.  The following is the agreed report for the school community.

 • The Board is delighted with the progress of all of its pupils in Gaelcholáiste Luimnigh.
 • Everyone who works to make all of the excellent extra-curricular events possible were thanked by the Board including those who worked on the following; TY Drama        (Mobsters’ Paradise), the ski-trip organisers, all of the various pupil exchanges (8 in total), and all achievements and wins.
 • The work and commitment of Staff in providing an extremely high standard of education was praised.
 • The Board acknowledged and thanks the Parents Council for its interest and commitment to the monthly meetings where school-life is discussed and debated.
 • The Board thanks the on-going and continuous support of its patron, the Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB) for all of its guidance and support services in complimenting the education of pupiils at Gaelcholáiste Luimnigh.
 • The next Board of Management meeting will take place on 19th May 2016.