Tá áthas an domhain orainn a chur in iúl duit go mbeidh an Taispeántas Ealaíne deireadh na bliana ar siúl ag an gcéad agus an dara bhliain ar an Máirt an 17ú Bealtaine ag 18.00 san Iarsmalann Hunt.

Is ocáid í seo chun am sonrach a thabhairt do thuismitheoirí, clann, cairde, an fhoireann agus scoláirí machnamh a dhéanamh ar na saothair ealaíne álainn atá déanta ag na daltaí i mbliana.  Is deis í dóibh an cruthaitheacht agus tallann a thaispeáint agus na buanna íontacha atá ag scoláirí an Ghaelcholáiste a cheiliúradh.

Beidh raon ceardaíochta á thaispeáint cosúil le líníocht breathnadóireachta, pórtráidíocht, péintéireacht, blocphriontáil agus ceardaíocht tríthoiseach.

Ba bhreá linn dá mbeifeá i láthair don tráthnóna taithneamhach geallta.

We are delighted to advise you that first and second year art students at Gaelcholáiste Luimnigh will be launching our annual Art Exhibition on Tuesday 17th May with reception at 6.00pm in The Hunt Museum.

The idea of this exhibition is to provide a specific time for parents and family, friends, staff and all students to reflect on and appreciate some of the beautiful artwork undertaken by Gaelcholáiste Luimnigh students this year.  It is an opportunity for those involved in art class to show their creativity and exhibit their work, while others can acknowledge and celebrate the great artistic talent we have in the Gaelcholáiste.

The Exhibition will present a range of artworks including observational drawing, portraiture, painting, blockprint and 3D craft.

We would be delighted if you could join us for what promises to be a very enjoyable evening.