Comhcheangal

Screen Shot 2016-07-04 at 12.54.34

Beidh scoláirí bliain 2 – 4 a bheith páirteach i gcomhcheangal le Scoil Eorpach, Bruxelles III,  http://www.eeb3.eu. Caithfidh na scoláirí seo seachtain i gceartlár na hEorpa. Beidh seans acu cultúr na Beilge mar aon leis an bhFraincis a bhlaiseadh ar bhonn laethúil agus iad ag fanúint le comhscoláirí atá ag freastal ar an scoil idirnáisiúnta seo. Gheofar spléachadh ar chroí lár na cumhachta sa Bhruiséil le cuairt ar phríomhinstitiúidí na hEorpa, Tabharfaidh cuairt ar Choláiste Lováin léargas ar an nasc stairiúil idir Éire agus an Bheilg,

Ach thar aon rud eile cuirfidh na scoláirí aithne ar dhaoine óga eile atá ar nós iad féin ag foghlaim i gcomhthéacs an tumoideachais. Seo scoláirí Éireannacha nó de bhunadh na hÉireann a bhfuil a dtuismitheoirí ag obair sa Bhruiséil. Cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil do na scoláirí seo sa scoil ach don chuid is mó tá siad gearrtha amach ón dteanga agus ón gcultúr agus thacódh nasc le scoláirí Ghaelcholáiste Luimnigh go mór leo.

Tá sé i gceist go dtaistealódh na scoláirí go Luimneach i mhí Mheán Fómhair agus go bhfillfimis ar an mBruiséil ag deireadh na míosa sin agus bhur bpáistí inár dteannta. Tá na sonraí seo le cinntiú. Níl ach líon an-teoranta scoláirí i gceist i mbliana. Más suim leat do  mhac nó d’iníon a bheith linn, ní mór teagmháil a dhéanamh leis an nGaelcoláiste gan mhoill.

Comhcheangal

Students of First Year, Second Year & Transiition Year will be able to avail of a partnership with the European School, Bruxelles III,  www.eeb3.eu. These students will spend a week in the heart of Europe.  They will have the opportunity to immerse themselves in the French language, to study history and geography through the medium of French and savor Belgian culture. They will stay with host families whose children attend the school. Visits to the European institutions will give them an insight into the powerhouses of Europe.  A visit to the Irish College, Leuven will showcase the historic links between Ireland and Belgium.

However, the relationships the students will develop with other young people also receiving their education in the context of language immersion is at the centre of this partnership. The students they will befriend are Irish or of Irish descent whose parents are working in Brussels. Despite the Irish classes which are provided in the school, they are largely isolated from the language and culture of Ireland and this link with the students of Gaelcholáiste Luimnigh will be greatly beneficial.

3 Meán Fómhair  Scoláirí EEBIII ag taisteal go hÉirinn

7.30 Bualadh le chéile, Aerfort Zaventem ag stáisiún na mbusanna,  leibhéal 0 faoi lógó an aerfoirt, B mór dearg

9.50 Aerfort Zaventem, an Bhruiséil  –  Baile Átha cliath 10.20   Eitilt 1453

Bus  chuig lár na cathrach (€6)   Fágfar na málaí in Amharclann na Mainistreach

12.00 GPO  – taispeántas 1916 (€7.50)

13.00 Lón (ceapaire a thabharfaidh scoláirí leo nó a cheannófar in ollmhargadh)

14.00 Amharclann na Mainistreach Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme  (€15)

17.00 Eddie Rockets, Sráid Uí Chonaill (bia)

18.15 Bus Coach Bhaile Átha Cliath go Luimneach (€10)

21.00 Ag bualadh le teaghlaigh aíochta Luimnigh ag Cé Artúir, Luimneach.

3rd September  EEBIII students travel to Ireland

7.30 Meet at Zaventem Airport  (Level 0) at big Brussels Airport logo (the big red B) at the bus station.

9.50 Brussels Zaventum – Dublin 10.20   Flight 1453

Bus to city centre (€6)    Bags to be deposited in Abbey Theatre cloak-room.

12.00 GPO 1916 exhibition (€7.50)  

13.00 Lunch (packed lunch  / a sandwich & drink bought in supermarket )

14.00 Abbey Theatre – Observe the sons of Ulster Marching Towards the Somme (€15) 

17.00 Eddie Rockets, O’ Connell Street, Dublin (food)

18.15 Dublin Coach bus from Burgh Quay to Limerick (€10) 

21.00 Meeting host families at Arthur’s Quay, Limerick


10 Meán Fómhair      Filleann scoláirí EEBIII ar an mBeilg

7.35 Fágfar slán le teaghlaigh aíochta ag Cé Artúir, Luimneach.

7.45 Bus Coach Bhaile Átha Ciath – Aerfort Bhaile Átha Cliath 10.25 (€10)

13.10 Baile Átha Cliath – Charleroi, An Bheilg 15.30         Eitilt 46

10 September     EEBIII students return to Belgium

7.35 EEBIII students bid farewell to host families

7.45 Dublin Coach – Dublin Airport  10.25 (€10) 

13.10 Dublin  – Charleroi,  Belgium 15.30         Eitilt 46

17 Meán Fómhair   Gaelcholáiste Luimnigh ag taisteal go dtí an Bheilg

7.35 Scoláirí Ghaelcholaiste Luimnigh ag teacht le chéile ag Cé Artúir, Luimneach.

7.45 Dublin Coach – Aerfort Bhaile Átha Cliath  – 10.25    (€10)

13.10 Baile Átha Cliath – Charleroi, An Bheilg 15.50        Eitilt 46

16.25 (thart ar) Buaileann teaghlaigh aíochta EEBIII leo ag Gare du Midi, An Bhruiséil.

17 September      Gaelcholáiste Luimnigh students travel  to Belgium

7.30 Gaelcholáiste group will meet at Arthur’s Quay, Limerick.

7.45 Dublin Coach  – Dublin Airport  – 10.25 (€10) 

13.10 Dublin – Charleroi, Brussels  – 15.50 Flight 46

16.25 (approx.) Are met by EEBIII host families at Brussels City Shuttle bus stop in Gare du Midi, Brussels.

24 Meán Fómhair    Filleann scoláirí Ghaelcholáiste Luimnigh ar Éirinn

7.30 Aerfort Zaventem ag stáisiún na mbusanna,  leibhéal 0 faoi lógó an aerfoirt, B mór dearg

9.50 Aerfort Zaventem, an Bhruiséil  –  Baile Átha cliath 10.20   Eitilt 1453

24 September     Gaelcholáiste Luimnigh students return to Ireland

7.30 Group will meet at Zaventem Airport  (Level 0) at big Brussels Airport logo (the big red B) at the bus station.

9.50 Brussels Zaventum – Dublin 10.20   Flight 1453