Bhuail an Bord Bainistíochta Dé Déardaoin, 2 Bealtaine 2016 ag 6.00 in.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

· Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta comhghairdeas a dhéanamh leis an bpobal scoile uile i dtaobh an Chrolchoirm spleodrach a bhí ar stáitse san amharchlann Lime Tree Déardaoin 28 Aibreán 2016.  Tá an Bord thar a bheith bródúil as an gColáiste agus na scoláirí.

· Moladh an raon leathan d’imeachtaí a chuireadh ar fáil do scoláirí le linn nab liana agus tiomantas na múinteoirí am shuntasach bhreise a chaitheamh ag obair le scoláirí.

· Moladh díograis agus proifisiúntacht na foirne chun oideachas sár-mhaith a sholáthar sa scoil.

· Moladh Comhairle na dTuismithoirí maidir leis na cruinnithe rathúil ar fad agus an leibhéal díospóireachta ‘s suime sa saol scoile.

· Gabhadh buíochas do phatrúin an choláiste as an tacaíocht de-shíor a léirítear dá scoileanna agus an treoir a léirítear do sheirbhísí na scoile.

· Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl 9 Meán Fómhair 2016.

The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Thursday, 2nd June 2016 at 6.00pm.  The following is the agreed report for the school community.

  • The Board would like to congratulate the entire college community in Gaelcholáiste Luimnigh on a most wonderful and spectacular concert in the Lime Tree Theatre on Thursday, 28th April 2016.  The Board is extremely proud of the pupils and staff of the college.
  • The Board would like to compliment the staff who devote a considerable amount of extra time to pupils in the college reagarding extra-curricular schedule.
  • The work and commitment of Staff in providing an extremely high standard of education was praised.
  • The Board acknowledged and thanks the Parents Council for its excellent inputs and range of activities during the year.
  • The Board thanks the on-going and continuous support of its patron, the Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB) for all of its guidance and support services in complimenting the education and development of pupils at Gaelcholáiste Luimnigh.

The next Board of Management meeting will take place on 9th September 2016.