C.G.B. Chomhairle na dTuismitheoirí 2016

A.G.M. of the Parents’ Council 2016

Dé Máirt, 25 Deireadh Fómhair 2016 / Tuesday, 25 October 2016 ag 7.30 i.n./p.m.

screen-shot-2016-10-10-at-15-25-18

Is ócáid thábhachtach í seo a chuirfidh ar chumas tuismitheoirí suim a léiriú chun a bheith páirteach sa chomhairle nua a bheidh ag feidhmiú ón Samhain 2016 ar aghaidh. 

Cuirfidh Comhairle na dTuismitheoirí Tuairisc Bhliantúil na Bliana 2015 i láthair ar an oíche.    cóip do Bhunreacht Chomhairle na dTuismitheoirí iniata chomh maith. 

Má theastaíonn uait a bheith páirteach leis an gComhairle Tuismitheoirí den scoth seo, ní ghá ach ríomhphost a sheoladh chuig an bPríomhoide – dot@gcluimnigh.ie ag léiriú go bhfuil suim agat ann.

An Scoile Nua – An t-Eolas is deireanaí

Beidh an Príomhoide, Donncha Ó Treasaigh ag cur in iúl do thuismitheoirí faoin scoil nua ar an oíche.

This is an important occasion for parents where nominations will be accepted for the formation of a new Parents’ Council which will operate from November 2016.

The Parents Council will present the Annual Report 2015. A copy of the Parents Council Constitution is attached.

If you are interested in being part of this excellent Parents Council, please email Donncha O’Treasaigh, school principal – dot@gcluimnigh.ie

New School – Update

College Principal, Donncha Ó Treasaigh will update parents on the latest developments regarding the new school.  It is hoped, that details about the Design Team will be available for the night.