Bhuail an Bord Bainistíochta Déardaoin, 1 Meitheamh 2017 ag 5.30 in.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Tréaslaíonn an Bord Bainistíochta le scoláirí uile Ghaelcholáiste Luimnigh as a gcuid díograise, díchill agus rannpháirteachas i ngach gné den scoil-bhliain. Tá an Bord Bainistíochta thar a bheith bródúil as éahtaí agus cur chuige scoláirí na scoile.
 • Guíonn an Bord gach rath ar phobal na scoile don Samhradh.
 • Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta ardmholadh a thabahirt don bhfoireann uile i dtaobh na h-éachtaí le linn na bliana agus an dul chun cinn suntasach chun cur le foghlaim agus forbairt scoláirí an choláiste.
 • Gabhadh buíochas ar leith do Chomhairle na dTuismithoirí maidir leis an gCeolchoirm a bhí  ar siúl i  mhí Aibreán agus an díograis a léiríonn an Comhairle chun bualadh go míosúil leis an bPríomhoide.
 • Moladh na múinteorí uile, scoláirí  agus stiúrtheoir an cheolchoirm, Máistir Cathal Mac An Raoi as an ceolchoirm álainn a bhí ar siúl.
 • Gabhadh buíochas do phatrúin an choláiste, an Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir agus Príomh Fheidhmeannaigh, George O’ Callaghan agus a chuid foirne bainistíochta maidir leis an gcúnamh agus comhairle le linn na bliana.
 • Ghuigh an Bord gach rath ar scoláirí sa tríú agus sa séú bhliain in sna scrúduithe stáit.
 • Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2017.

The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Thursday, 1 June 2017 at 5.30pm.  The following is the agreed report for the school community.

 • The Board praised and complimented all pupils for their enthusiasm, hard-work, dedication and achievements during the year.
 • The Board is extremely proud of all its pupils and wishes the entire school community a very enjoyable Summer break.
 • The complimented the staff for all its efforts and hard-work in developing the academic and personal development of pupils of the school and for the many achievements in 2016/2017.
 • Particular reference and commendation was made regarding the time teachers invest in extra-curricular activities for the benefit of the pupils.
 • The Board would like to thank the Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB), our Chief Executive, Mr. George O’ Callaghan and his management team for for all of its guidance and support in complementing the education and development of pupils at Gaelcholáiste Luimnigh.
 • The Board is very grateful to the Parents of the Parents Council who meet with the Principal every month to discuss all aspects of the school’s service.
 • The Board praised the Council for all its work with the highly successful Bealtaine Concert.
 • Especial praise was given to the students, staff and DIrector of the Concert, Mr. Cathall King for staging a wonderful concert.
 • The next Board of Management meeting will take place in September 2017.