Tuairisc Aontaithe an Bhoird Bainistíochta

Bhuail an Bord Bainistíochta Dé Luain, 11 Nollaig 2017 ag 5.30 in.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

Pléadh dualgais pearsanra an choláiste agus an Bord Bainistíochta i dtaobh cúraimí Cosaint Leanaí.

Ghuígh an Bord gach rath ar na scoláirí agus an Mháistreás Ní Dhrisceoil maidir leis an Eolaí Óg 2018.

Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta buíochas a ghabháil leis an bhfoireann uile maidir leis an raon fairsinge d’imeachtaí a chuireann siad ar fáil do scoláirí na scoile.

Ghuígh an Bord beannachtaí na Nollag ar an bhfoireann ar fad.

Bhí ardmholadh do Chomhairle na dTuismitheoirí as an Tráth na gCeist iontach a bhí acu san ostan Strand i mhí na Samhna.

Gabhadh buíochas le tuismitheoirí na scoile as an méid duaiseanna ar thug siad do Chomairle na dTuismitheoirí i gcomhair an Tráth na gCeist.

Moladh an tacaíocht ó thuismitheoirí agus múinteoirí don Tráth na gCeist chomh maith.

Moladh an líon mór le rá de scoláirí ar éirigh leo scoláireacht a bhaint amach sa Tríú leibhéal.

Molann an Bord Comhairle na nDaltaí sa scoil as a bheith chomh gníomhach sin maidir le h-imeachtaí a chur chun cinn ar mhaithe lena gcomh-scoláirí.  

Moladh comhordaitheoir an Chomairle, an Príomhoide Tánaisteach, Máistreás Ní Chiardha as an treoir a sholáthraítear don Chomhairle.

Gabhadh buíochas do phatrúin an choláiste as an tacaíocht de-shíor a léirítear dá scoileanna agus an treoir a léirítear do sheirbhísí na scoile.

Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl ag deireadh mhí Feabhra 2017.

Ghuigh an Cathaoirleach gach beannacht don Nollaig agus ghabh sí buíochas as gach ball foirne ar an mBord.

Agreed Statement of the Board of Management

The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Monday, 11 December 2017 at 5.30pm.  The following is the agreed report for the school community.

The Board were informed of the importance of Child Protection Procedures training that is provided at the school to all staff.

The staff, coordinator of Transition Year, Mr. Kevin O’ Raghallaigh and school management were complimented for the excellent report from the Inspectorate regarding Transition Year in the school.

The Board wishes all pupils and thier teacher, Ms. Ciara Ní Dhrisceoil, the very best of luck in the BT Young Scientist Competition 2018.

The Board would like to compliment the staff of the college for the considerable range of activities which teachers organise for students.

The work of the Parents Council, especially with the success of the Table Quiz in November was praised highly.

Parents and staff of the school were praised for their great support of the Table Quiz.

Parents were praised for the wonderful range of prizes donated to the school for the Table Quiz.

The Board would like to compliment the the very high number of past-pupils who were awarded entrance scholarships to 3rd level this year.

The Board praised the Student Council for its work in organising events which are of immense benefit to fellow pupils.

Ms. Sinéad Carey was also praised for her guidance of the Student Council.

The Board would like to thank the Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB) for all of its guidance and support services in complementing the education and development of pupils at Gaelcholáiste Luimnigh.

The Chairperson wishes all members of the Gaelcholáiste Luimnigh community, a very happy and peaceful Christmas.

The next Board of Management meeting will take place at the end of February 2018.