Tuairisc Aontaithe Phobal an Choláiste

Agreed Report to College Community

Bhuail an Bord Bainistíochta Déardaoin, 11 Meán Fómhair 2018 ag 5.30 in.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

Tréaslaíonn an Bord Bainistíochta le scoláirí na scoile a bhfuair torthaí ardteistiméireachta le linn mí Lúnasa.  Guíonn an Bord gach rath ar na scoláirí seo ina gcéad mír eile dá saol.

Tá an Bord Bainistíochta an-bhuíoch don bhfoireann scoile as an tseirbhís oideachais agus chúraim d’ardchaighdeán a chuirtear ar fáil do scoláirí na scoile.

Moladh Comhairle na dTuismithoirí i dtaobh an raon d’imeachtaí agus cruinnithe a bhíonn ar siúl ag an gComhairle ar mhaithe le seirbhísí na scoile a fhorbairt agus a fheabhsú.  Bhí ardmholadh ar leith maidir leis an tacaíocht chun íoc as oifigeach chléireachais i gcomhair trí lá in aghaidh na seachtaine.

Gabhadh buíochas do phatrúin an choláiste, an Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir agus Príomh Fheidhmeannaigh, George O’ Callaghan agus a chuid foirne bainistíochta maidir leis an dul chun cinn faoin gcampas nua.

Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl Dé Luain, 17 Nollaig 2018.


The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Monday, 11 September 2018 at 5.30pm.  The following is the agreed report for the school community.

The Board congratulated pupils who completed their Leaving Certificate examinations and wished them the very best of luck with their futures.

The Board praised the staff for the very high standard of care and professionalism at the school.

The Board would like to thank the Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB), Chief Executive, Mr. George O’ Callaghan and his management team for the progress on the new school campus.

The Board is very grateful to the Parents of the Parents Council for its interest in the school.  In particular, the Council was praised for the money its members have raised to pay for an additional clerical officer for three days a week.

The next Board of Management meeting will take place on Monday, 17 December 2018.