Stiúrthóir ar Scoileanna leis an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Appointment of Director of Schools for the Limerick and Clare ETBBa mhaith liom a chur in iúl duit go bhfuil mé ceapaithe mar Stiúrthóir ar Scoileanna leis an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir.
Beidh mé ag tosú sa ról chomh luath agus a bheidh príomhoide nua ceaptha ar Ghaelcoláiste Luimnigh ag an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir.
Tá sé ar intinn ag an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir an post a fhógairt an tseachtain seo chugainn.
Beidh mé ag obair go dlúth leis an bhfoireann i nGaelcholáiste Luimnigh sa todhchaí toisc go bhfuil dúil mór agam sa scoil seo, agus go háirithe an scoil nua a sholáthar chomh luath agus is féidir.
Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le pobal uile na scoile, tuismitheoirí, múinteoirí, an Bord Bainistíochta, Comhairle na dtuismitheoirí agus scoláirí – idir scoláirí reatha agus iar-scoláirí.   
Bhí an t-ádh dearg agam an deis a fháil freastal ar phobal chomh álainn gleoite agus dearfach.  Táim thar a bheith bródúil as ár scoláirí agus an ról atá ag Gaelcholáiste Luimnigh chun cabhrú leo forbairt chun páirt iontach spéisiúil a bheith acu in san domhain seo.

Nótaí Breise
Tá clú agus cáil ar Ghaelcholáiste Luimnigh mar ceann dos na scoileanna is fearr sa tír le thart ar 660 scoláire ag freastal ar an scoil lán-Ghaeilge seo i lár cathrach Luimnigh.  Tá clú ar leith bainte amach ag Gaelcholáiste Luimnigh mar scoil ina chomhtháthaítear Teicneolaíocht Faisnéise Cumarsáide (TFC) agus an teagasc agus foghlama go rí-éifeachtach.  Roghnaíodh Gaelcholáiste Luimnigh mar Apple Distinguished School in 2017, agus sheol an iar Aire Oideachais & Scileanna, Richard Bruton T.D. an gradam seo sa scoil 4 Bealtaine 2017.  B’é Gaelcholáiste Luimnigh an chéad scoil a d’oibrigh an téacht seo in Éirinn.

Baineann ardmholadh le teagasc agus foghlaim i nGaelcholáiste Luimnigh i measc na tuairiscí cigireachta uile atá foilsite ag an gCigireacht i dtaobh Ghaelcholáiste Luimnigh; Meastóireacht Scoile Uile, Meastóireacht Chláir (An Idirbhliain) agus Tuairiscí ar Ábhair éagsúla ina measc.

Appointment of Director of Schools for the Limerick and Clare ETB

I would like to inform you that I have been appointed as the LCETB Director of Schools with responsibility for directing the functions of the ETB regarding the schools and colleges under its patronage.

I will be starting this new role as soon as a permanent Principal is appointed at Gaelcholáiste Luimnigh by LCETB, with the position being advertised next week.
I am delighted that I will still have the opportunity to work closely with the staff of Gaelcholáiste Luimnigh in my new role as this school is very close to my heart. 
I will also continue to work to deliver the new school as soon as is practicable.

I would like to thank the entire school community of Gaelcholáiste Luimnigh, from the bottom of my heart, from parents to staff, the Board of Management and Parents Council.
In particular, I want to acknowledge our wonderful pupils and past pupils.  There is something very unique and special about a Gaelcholáiste Luimnigh pupil, and this is recognised all over the world.
I am very fortunate to have worked with you all, in the interests of our amazing young people.  I am very proud of our pupils and the influence they are having on people and society all over their world.

Additional Notes
Gaelcholáiste Luimnigh is one of Ireland’s top schools and caters for over 660 pupils in the Limerick City area.  It is renowned for its highly advanced and successful integration of technology in teaching and learning.  Apple selected Gaelcholáiste Luimnigh as one of its Apple Distinguished Schools in 2017 – the first in Ireland to receive this recognition.

The Inspectorate has praised the very effective leadership, management and culture in Gaelcholáiste Luimnigh in Whole School Evaluations, Programme evaluations and several Subject Inspections since 2009.

Thank you very much.
Donncha