Newly appointed Principal

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir a fhógairt go bhfuil Kevin Ó Raghallaigh ceaptha mar Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Luimnigh.
Tá Kevin ag obair i nGaelcholáiste Luimnigh ó 2007, agus bhí sé mar Phríomhoide Cúnta agus Príomhoide Tánaisteach gníomhach le linn na hama seo.
D’oibrigh Kevin mar an Comhordaitheoir ar an Idirbhliain sa scoil le deich bliain.  Bhí ról lárnach ag Kevin sa Mheastóireacht Scoile Uile in 2013 (tuairisc ar fáil anseo).
Le bliain go leith anuas, bhí sé ina Príomhoide Tánaisteach gníomhach.  Bhí sé freagrach as an bpróiseas féin-mheastóireachta scoile anuraidh. 
Is as Tobar Phádraig i gContae Luimnigh ó dhúchas é Kevin. D’fhreastal sé ar Choláiste Clement Naofa i gcathair Luimnigh agus bhain sé Baitsiléir Eolaíochta onóracha amach in Ollscoil Luimnigh sa Chorpoideachas agus Gaeilge i 2007. Thosaigh Kevin amach ag múineadh i nGaelcholáiste Luimnigh i 2007 mar mhúinteoir Gaeilge agus Corpoideachas. Bhí Kevin ina mhúinteoir le Dualgas Speisialta agus ceapadh é mar Phríomhoide Cúnta i 2011.
Tá Kevin ar fáil ar priomhoide@gcluimnigh.ie nó kevin.oreilly@lcetb.ie.

Kevin O’ Raghallaigh

The Limerick and Clare Education and Training Board has appointed Kevin Ó Raghallaigh as Principal of Gaelcholáiste Luimnigh. Kevin replaces Donncha, who has moved to the role as Director of Schools for Limerick and Clare Education & Training Board.
Kevin is a native of Patrickswell, Co. Limerick and attended Saint Clement’s College in Limerick City. He graduated from the University Of Limerick in 2007 with an Honours degree in Physical Education and Gaeilge.
Kevin started teaching in Gaelcholáiste Luimnigh in 2007 as a Physical Education and Gaeilge teacher. He was appointed as a Special Duties Teacher in 2009 and as an Assistant Principal in 2011.
Kevin was the Coordinator of Transition Year in Gaelcholáiste Luimnigh since 2009.  He played a central role in the School’s Whole School Evaluation in 2013, and various inspection reports including Gaeilge and Transition Year (Reports available here)
Kevin worked as the acting Deputy Principal in the school in 2018/2019.  Kevin also led School Self-Evaluation in Gaelcholáiste Luimnigh during this time.
Kevin is available at priomhoide@gcluimnigh.ie nó kevin.oreilly@lcetb.ie.

Guím gach rath ar Kevin sa ról nua.
I wish Kevin the very best in his new role.

Donncha