Tá Gaelcholáiste Luimnigh roghnaithe mar Apple Distinguished School 2019 – 2022 arís! Éacht amach is amach agus buíochas ar leith don bhfoireann ar fad agus an Mhs. Ciara Ní Dhrisceoil ach go háirithe. 👏🏻