Táimid fós ar bís le seo!!Comhghairdeas mór arís le Sarah, Mary agus Kathy a tháinig sa 2ú áit sa chomórtas STEMSTARS agus a bhuaigh €5,000 ar son Stem. Buíochas mór don Mhs Ní Dhrisceoil as a cuid cabhair agus tacaíocht. 👏🏻