Le druidim an Briseadh Lár Téarma, ní mór dúinn buíochas a ghabháil le pobal na scoile uilig as an tréan iarracht atá déanta le cúig seachtaine anuas. A special thanks to our wonderful students and staff for their engagement, collaboration and leadership.