Athbhreithniú Gaelcholáiste Luimnigh

Táimid thar a bheith bródúil as ár gcuid scoláirí agus ár bhfoireann den scoth, as an bhfoighne, athléimneacht agus a gcuid cruthaitheacht a léirigh siad le linn an chianfhoghlaim. Le cabhair agus tacaíocht ó thuismitheoirí agus pobal na scoile uille, bhíomar in ann leanúnachas na foghlama a chinntiú chomh maith leis an nasc idir an baile agus an scoil.

Táimid ag súil le filleadh na scoláirí ar fad agus ba mhaith linn ár mbród is ár meas a léiriú libh ar fad.

Ag forbairt le chéile i gcónaí.