2015-2018

MByrne

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta, An Comhairleoir Maria Byrne

Ainm

Ról

Thar Ceann

Seanadóir Maria Byrne
Cathaoirleach
Cllr. Joe Leddin
Ball
BOOLC
Cllr. Michael Begley
Ball
BOOLC
Cllr. Cathal Crowe
Ball
BOOLC
 Clodagh de Bhailís
Ball Foirne an Choláiste
Foireann an Choláiste

Naomi Ní Mhuiríosa

Ball Foirne an Choláiste
Foireann an Choláiste
Tomás Óg Ó Céilleachair
Ball Foirne an Choláiste
Foireann an Choláiste
Monica Uhlemann
Ionadaí na dtuismitheoirí
Tuismitheoirí
Denis Herlihy
Ionadaí na dtuismitheoirí
Tuismitheoirí
Donncha Ó Treasaigh
Rúnaí an Bhoird Bainistíochta
Gaelcholáiste Luimnigh
*BOOLC – An Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir

2007-2015
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta, Prionnsias de Priondargást, M.A. Uasal.

Ainm
Ról
Thar Ceann
Proinnsias de Priondargást M.A., Uas
Cathaoirleach
BOOLC*
Cllr. Maria Byrne
Ball
BOOLC
Cllr. Joe Leddin
Ball
BOOLC
Cllr. Kathleen Leddin
Ball
BOOLC
Pádraig Ó Súilleabháin, Uas.
Ball
Gaelscoileanna Teo.
Aisling Ní Ghábhín
Ball Foirne an Choláiste
Foireann an Choláiste
Kevin O’ Reilly
Ball Foirne an Choláiste
Foireann an Choláiste
Sinéad Ní Nualláin
Ionadaí na dtuismitheoirí
Tuismitheoirí
Tom O’ Connor
Ionadaí na dtuismitheoirí
Tuismitheoirí
Donncha Ó Treasaigh
Rúnaí an Bhoird Bainistíochta
Gaelcholáiste Luimnigh
*BOOLC – An Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir