An Fáinne
Bronnann Gaelcholáiste Luimnigh an Fháinne ar dhaltaí na Tríú Bliana gach bliain a chuireann fealsúnacht agus caitheamh An Fháinne chun cinn. Bíonn searmanas bronnta ag an gColáiste chuile bhliain agus bronnann Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta an Fáinne ar ghach aon dalta. Bioráin ar ard-chaighdeán, atá snasta, loinnreach agus álainn. Is ionann an bronnadh seo agus grádú na ndaltaí ón gCúrsa Theastais Shóisearaigh. Is siombail choitianta tras-chultúrtha é fáinne a sheasann don aontacht agus don leanúnachas. Ní bhíonn tús nó deireadh leis, ná deighilt ar bith ann, agus léiríonn sé comhlántacht agus síoraíocht. Tá An Fáinne mar shiombail ar an nasc atá ag daoine leis an nGaeilge. Caitear An Fáinne mar chomhartha go bhfuil Gaeilge agat agus go bhfuil tú toilteanach í a labhairt. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid. Léiríonn an Fáinne îir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge agat.

20140126-162846.jpg