Ta foireann bainistíochta óg, dícheallach agus thar a bheith cáilithe ag Gaelcholáiste Luimnigh, a bhíonn ag tacú le obair an Phríomhoide agus an Príomhoide Tánaisteach.
Is iad seo a leanas Príomhoidí Cúnta an choláiste;

Príomhoidí Cúnta