Ba é Donncha Ó Treasaigh Príomhoide bunaidh Ghaelcholáiste Luimnigh.

D’oibrigh sé chun Gaelcholáiste Luimnigh a fhorbairt idir 2006 agus 2019, ó 31 scoláire go dtí beagnach 700 in 2019.

Is ón gCeapach Mhór ó dhúchas é Donncha. D’fhreastal sé ar Scoil na mBráithre i nDún Bleisce. Bhain sé céim (Onóracha) amach i gColáiste Mhuire gan Smál / Ollscoil Luimnigh sa Ghaeilge agus sa tíreolaíocht i 1998 agus dhein sé an tArd Dioplóma san Oideachas i Má Nuad.

Bhain sé iarchéim amach san TEC ó Mhá Nuad sa 2000. Thosaigh sé ag teagasc i gColáiste Bhríde, Cluain dolCáin, Baile Átha Cliath i 1999 agus d’aistrigh sé go Scoil na nUrsulach, Dúrlas Eile, Co. Thiobraid Árainn i 2002.

Tá an-cháil air de bharr a shuim agus a shaineolas i ngort Teicneolaíocht an Eolais agus Cumarsáide (TEC) agus bhí sé gafa ar bhonn náisiúnta le cláracha a bhaineann le forbairt múinteoirí sa réimse seo. Bhí sé ina eagarthóir ar fhoilseacháin éagsúla leis an NCTE. Bhí sé gafa leis an gComhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (CNCN) sa ghort céanna. Tá cúrsaí tugtha aige do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile tríd an ghréasán náisiúnta sin ó 1999 i leith. Tá mórán taithí aige i gceannródaíocht san oideachais agus sa bhainistíocht.

Tá sé ina Chathaoirleach ar Chumann na bPríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí Luimnigh. Is Cathaoirleach é chomh maith ar NAPD (Ceantar 6). Tá sé mar Rúnaí don Choiste Ghaelcholáistí (ETBI). Is ball é de Choiste Bainistíochta Ionad Oideachais Luimnigh (Iar-Chathaoirleach faoi dhó) agus den Iarsmalann Hunt.  Tá sé ina bhall den Fheidhmeannach an NAPD agus tá sé mar Chathaoirleach ar an gCoiste TFC don NAPD.

Tá sé i mbun staidéar sa chlár – Máistreacht Oideachais Scoileanna lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire Gan Smál faoi láthair.


Donncha Ó Treasaigh is a native of Cappamore, and attended St. Fintan’s C.B.S., Doon, Co. Limerick.
He graduated from Mary Immaculate College/University of Limerick in 1998 (Honours Degree in Gaeilge & Geography) and completed the Higher Diploma in Education in NUI Maynooth.  In 2000 he graduated with a postgraduate degree in ICT from NUI Maynooth.

He has earned significant acclaim in the field of ICT and has been involved at National level in several programmes relating to teachers’ professional development.  He is also an editor for the NCTE on various publications.
In recent months he has been involved with the NCCA in relation to ICT in Irish education.

He is a member of the Management committee of the Limerick Education Centre and delivered courses to both Primary and Post-Primary teachers through the Education Centre network between 1999 and 2006.

He has considerable experience in management and education leadership.

  • Chairperson of the Limerick Principals and Deputy Principals Association (2010-2013)
  • Chairperson of NAPD Region 6 (2012-2016). He is also the ETB Sectoral Representative for NAPD Region 6.
  • Secretary of the ETBI sub-committee on ETB All-Irish Post Primary Colleges.
  • Member of the Limerick Education Centre (www.lec.ie) (former Chairperson over two periods)
  • Member of the Hunt Museum Board of Directors (www.huntmuseum.com).
  • Apple Distinguished Educator (ADE).
  • Apple Professional Development Consultant (APD)
  • Member of the Department of Education & Skills Digital Strategy Implementation Group (2015-2020).

He is a member of NAPD Executive (www.napd.ie) and Chairperson of the NAPD ICT Committee.