Is as Inis, Co. an Chláir í Sinéad ní Chiardha, Príomhoide Tánaisteach Ghaelcholáiste Luimnigh ó dhúchais. D’fhreastal sí ar mheánscoil Choláiste Mhuire in Inis agus bhain sí Baitsiléir Ealaíon (onóracha) amach in Ollscoil Luimnigh sa Stair, Polaitíocht, Eacnamaíocht agus Socheolaíocht in 2004.  Rinne Sinéad an tArd Díoplóma san Oideachais (trí Ghaeilge) in 2005/2006 in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus bhain sí céad onóracha amach.   Thosaigh Sinéad amach ag múineadh i gColáiste na Carraige Dubha i mBaile Átha Cliath i 2006.  Fuair sí post i nGaelcholáiste Luimnigh in 2008 agus thosaigh sí amach ag múineadh ann mar mhúinteoir Staire agus Staidéar Ghnó.  Chuaigh Sinéad ar agh

Sineadaidh chun Díoplóma sa Ghaeilge a bhaint amach in 2009 in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Ceapadh Sinéad mar Phríomhoide Tánaisteach ar Ghaelcholáiste Luimnigh, an chéad cheann riamh, i mí Mheán Fómhair 2011.  Bhí Sinéad ina múinteoir le Dualgas Speisialta agus ina Príomhoide Cúnta sular ceapadh í mar Phríomhoide Tánaisteach.  Toghadh í mar Rúnaí ar an Eagras de Phríómhoidí agus Leas Phríomhoidí Luimnigh i mí mheán Fómhair 2014.

Bionn ról lárnach ag Sinéad i gcúram na ndaltaí i nGaelcholáiste Luimnigh agus bíonn a doras i gconaí oscailte do scoláirí agus do bhaill den fhoireann. Creideann sí go bhfuil cumarsáid le tuistí na ndaltaí thar a bheith tábhachtach agus cuireann sí fáilte roimh moltaí agus ceisteanna ó thuismitheoirí ar leas a bpáistí i gconaí.  Cuireann Sinéad an bhéim ar oideachas agus leas iomlánaíoch ár ndaltaí anseo i nGaelcholáiste Luimnigh, agus spreagann sí iad chun gach ghné dá shaolta a fhorbairt.  Tá Sinéad ar fáil ar eolas@gcluimnigh.ie.