Tá Kevin Ó Raghallaigh ina Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Luimnigh.
Tá Kevin ag obair i nGaelcholáiste Luimnigh ó 2007, agus bhí sé mar Phríomhoide Cúnta agus Príomhoide Tánaisteach gníomhach le linn na hama seo.
D’oibrigh Kevin mar an Comhordaitheoir ar an Idirbhliain sa scoil le deich bliain.  Bhí ról lárnach ag Kevin sa Mheastóireacht Scoile Uile in 2013 (tuairisc ar fáil anseo).
Bhí sé ina Príomhoide Tánaisteach gníomhach le linn 2018/2019.

Bhí sé freagrach as an bpróiseas féin-mheastóireachta scoile anuraidh.
Is as Tobar Phádraig i gContae Luimnigh ó dhúchas é Kevin. D’fhreastal sé ar Choláiste Clement Naofa i gcathair Luimnigh agus bhain sé Baitsiléir Eolaíochta onóracha amach in Ollscoil Luimnigh sa Chorpoideachas agus Gaeilge i 2007. Thosaigh Kevin amach ag múineadh i nGaelcholáiste Luimnigh i 2007 mar mhúinteoir Gaeilge agus Corpoideachas. Bhí Kevin ina mhúinteoir le Dualgas Speisialta agus ceapadh é mar Phríomhoide Cúnta i 2011.
Tá Kevin ar fáil ar priomhoide@gcluimnigh.ie