Ceol i GCL

Glacann ceol páirt suntasach i saol Gaelcholaiste Luimnigh agus tá sé mar chuid den gclár acadúil agus den gclár seach-churaclaim. Múntar é mar ábhar roghnach i ngach bliain. Baineann na scoláirí ceoil leas as an trealamh iontach atá ar fáil sa seomra ceoil, méarchláir, drumaí, pianó, réimse leathan cnaguirlisí, ‘boomwhackers’, cloigíní agus bileoga ceoil san áireamh.

Comhlánaíonn Cór na Scoile agus an club ceoil na cláir acadúil. Buaileann Cór na Scoile le chéile ar an gCéadaoin ag am lóin chun a téada ghutha a úsáid. Oibríonn siad ar amhráin ó seánraí difriúla ar nós Snagcheol, Popcheol, Saothair chórúil traidisiúnta, Iomainn agus amhráin shéasúrach. Déanann siad cur i láthair i m Brown Thomas gach Nollaig agus glacann siad páirt i gceolchoirmeacha agus seirbhísí go minic sa scoil, An Fachtóir X agus Seachtain na Gaeilge ina measc.

Buaileann an club ceoil le chéile gach Máirt i rith am lóin agus tugann sé deis do scoláirí teacht le chéile chun cleachtadh a dhéanamh le chéile. Meascann scoláirí seánraí ceoil le chéile ar nós Popcheol, Ceol Traidisiúnta, Ceol Clasaiceach agus Snagcheol. Baineann siad úsáid as an bpianó, na méarchláir agus na drumaí atá le fáil sa scoil agus chomh maith le sin, tógann siad a n-uirlisí féin isteach cosúil leis an bhfliúit, dordveidhil, guth, cláirnéid, feadóg stáin agus giotár. Críochnaíonn an chéad téarma leis an seó ar a bhfuil an-meas, Fachtóir X na Nollag. Sa bhliain atá thart, sheinn baill ón gclub ceoil ar Raidió na Gaeltachta ag an Oscailt Oifigiúil don Féile Náisiúnta Drámaíochta in Amharclann Belltable, ag Scléip agus ag seirbhísí agus ceolchoirmeacha eile sa scoil agus sa chathair.

Is é An Fachtóir X ceolchoirm na Nollag Gaelcholaiste Luimnigh. Spreagann sé scoláirí chun a bheith ag comhoibriú chun gníomh a eagrú ionas go mbeidh siad in ann chur i láthair a dhéanamh os comhair na scoile um Nollag. Cothaíonn An Fachtóir X comhoibriú agus spreagann sé na daltaí chun cleachtadh agus a mbuanna a nochtadh. Tosaíonn na trialacha ag tús mí na Nollag agus tugtar comhairle dóibh ar conas gur féidir leo an gníomh a fheabhsú don seó mór. Glacann ceoltóirí, rinceoirí, daoine grinn agus grúpaí drámaíochta páirt ann.

Ina theannta sin, reáchtálann Gaelcholaiste Luimnigh ceolchoirmeacha éagsúla i rith na bliana, an ceolchoirm Seachtain na Gaeilge ina measc. Cuirtear ar siúl é do dhaltaí ó scoileanna cathair Luimnigh agus na cheantair mórthimpeall. Tugann sé taithí do dhaltaí ar chur i láthair a dhéanamh, rud a cabhraíonn leis a gcuid féin-mhuinín.

Ceol i GCL

Music plays a significant role in the life of Gaelcholáiste Luimnigh and is an integral part of both the academic and extra-curricular programmes. It is offered and taught as a choice subject to all years. Music students enjoy making use of the impressive equipment available in the Music room, including keyboards, drums, piano, a wide variety of percussion instruments, ‘boomwhackers’, bells and a great selection of sheet music.

Complementing the academic programmes are the school choir and the music club. The school choir meet on Wednesdays at lunchtime to exercise their vocal cords. They work on songs from various genres including Jazz, Pop, Traditional choral pieces, hymns and seasonal favourites. They perform each Christmas in Brown Thomas and take part in all concerts and services in school including Fachtóir X and Seachtain na Gaeilge.

The music club takes place every Tuesday during lunchtime an allows students the opportunity to come together to practice and perform with each other. Students experiment by fusing the various types of music that they play together, including Pop, Traditional, Classical and Jazz. Students make use of the piano, keyboards and drums available in the school and also bring in their own instruments such as voice, flute, cello, clarinet, tin whistle and guitar. Their practice in the first term culminates in the popular Christmas Fachtóir X . In the past year, members of the music club have performed on Raidió na Gaeltachta at the Official Opening of the Féile Náisiúnta Drámaíochta in the Belltable Arts Centre, at Scléip and in various concerts and services held in the school and city.

An Fachtóir X is Gaelcholaiste Luimnigh’s Christmas concert. It inspires students to collaborate in order to produce an act that they will perform in front of the entire school community. It promotes teamwork and encourages students to practice, participate and showcase their talents. Auditions commence at the beginning of December and students are given advice on how to improve their act for the final show. Acts include pop groups, solo artists, traditional groups, Irish dancers, hip-hop dancers, comedians and drama groups.

Gaelcholaiste Luimnigh also run various concerts throughout the year including a very successful one during Seachtain na Gaeilge for pupils of other schools from around Limerick city and surrounding areas. This allows students to forge a link with students in other schools and also gives students great experience in performance which helps to build confidence.

20140126-163237.jpg

20140126-163324.jpg