Drámaíocht i nGaelcholáíste Luimnigh

Tá clú agus cail ar Ghaelcholáiste Luimnigh leis na blianta beaga anuas agus drámaí den chéad scoth a chur i láthair do phobal an Choláiste.  Thosaigh an nós seo in 2012 leis an dráma mór le rá ‘Dancing at Lughnasa’

Ó shin i leith, tá na taispeántais ag dul ó neart go neart.

Lean Drámaíocht Ghaelcholáiste Luimnigh ar Twitter @gcldrama

2015 – ‘Guns & Roses’

Written/Directed/ Produced by Tomás Óg Ó Céilleachair

Edited/Directed/ Produced by Seamus de Blacúil

IMG_2315

 

Welcome to Richville, a town in the Wild West thrown into crisis by the shooting dead of Sheriff Douglas and Deputy Hueston. Who will Governor Wallis appoint as the new Sheriff? Who will the Sheriff appoint as Deputy? Will the new law officers succeed in cleaning up the town? What will become of the local Indian tribe? Why is Governor Wallis so interested in Richville? What secrets does the town hide?

All these questions will be answered!

Focal ó Phríomhoide Ghaelcholáiste Luimnigh

Is mór an pléisiúr dom fáilte a chur romhat chuig an dráma spéisiúil seo atá curtha ar stáitse le fuinneamh, díograis, saineolas agus cruthaitheacht ar leith.  Cuireann sé áthas an domhain orm go mbíonn an deis seo ag scoláirí, a dtuismitheoirí agus pobal uile na scoile taispeántas mar seo a chur os ár gcomhair chun ligint dúinn éalú ón domhain agus cúraimí an tsaoil, ‘an ruaille buaille’, an scáileán (screen-time), na nithe a scriosann gach seans taitneamh a bhaint as na gnáthrudaí nádúrtha ar nós comhrá agus comhluadar le chéile.

Ní mór dom a lua cé chomh brónach is atá pobal Ghaelcholáiste Luimnigh i ndiaidh chailliúint ár gCathaoirleach Bhoird Bainistíochta, Proinnsias de Priondargást, Ar Dheis Dé go raibh a Anam.  Bhí Proinnsias i láthair ag gach dráma, ó thosaigh an nós seo sa scoil, agus bhain sé fíor-thaitneamh as tallann ár gcuid daltaí gach oíche a bhí sé ann.  Do bhíodh sé ina shuí, i gcónaí, sa chéad líne den amharclann, agus do bhíodh sé lán le buíochas agus moladh do na haisteoirí ag deireadh gach seó -é ag léim chun seasaimh chun an bualadh bos a thosú.  Is cuimhin liom gur thug mé síob abhaile dó anuraidh tar éis an dráma ‘SnapChat Diaries’ agus d’inis sé dom go mbeadh sé sásta dul ar shlí na fírinne tar éis an taispeántais sin mar gur bhain sé sult agus sásamh as.

“Ní bheidh ár leithéidí arís ann”

Is manna cáiliúil é seo a shamhlaítear le Tomás Ó Criomhthain, an t-údar cáiliúil a scríobh leabhar darbh ainm “An t-Oileánach”.   Is dóigh liom go bhfuil an manna seo feiliúnach i leith Tomás eile…. Tomás ‘Ógie’ Ó Céilleachair!  Is ginias de scríobhaí é an Máistir Ó Céilleachair gan amhras ar bith.  Tá an duine ardéirimiúil seo in ann tallann sna daltaí  a aimsiú, a ghríosadh agus a nochtadh (dá dtuismitheoirí freisin a deirtear liom) don domhan agus a mháthair tríd an mbua eisceachtúil atá aige tusicint dhomhain an duine a aithint. Tá an t-ádh dearg leis an scoil go bhfuil sé ag obair linn agus táimid rí-bhuíoch dó as a bheith mar chomhghleacaí againn i nGaelcholásite Luimnigh.  Go raibh míle maith agat Ógie!

Is léir do chách go bhfuil comhghleacaithe eile inár measc a bhí rannpháirteachas chun an dráma seo a chur ar stáitse.  Ní foláir dom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leis an Mháistir Séamas de Blacúil, múinteoir nua-cheaptha i nGaelcholáiste Luimnigh. Tá traidisiún drámaíochta go smior ann agus a theaghlach -iad sáite i gcúrsaí drámaíochta i bParóiste bródúil Páilís Ghréine ó rugadh agus  tógadh iad.  Chuidigh Máistir de Blacúil go mór leis an Dráma seo a chur chun cinn agus chaith sé na huaireanta fada leis an Máistir Ó Céilleachair chun barrfheabhas a chur ar an taispeántas seo. Mo sheacht ngradam thú a Mháistir de Blacúil!

Mar Phríomhoide ar an gColáiste iontach, spéisiúil seo, táim an-bhródúil as an méid atá curtha i gcrích laistigh de naoi mbliana, agus ní bhíonn ionadh riamh orm faoin moladh a thugann an pobal don scoil agus dár ndaltaí.  Is pribhléid í a bheith ag obair leis na scoláirí agus na tuismitheoirí inár scoil.  Ní bheadh Gaelcholáiste Luimnigh chomh rathúil agus cáiliúil gan an cúnamh agus an tacaíocht atá ar fáil i gcónaí ó thuismitheoirí na scoile.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don fhoireann scoile ar fad, as a gcuid dílseachta agus a gcuid oibre díchillí agus gach rud a dhéanann an fhoireann fuinniúil seo ar son Ghaelcholáiste Luimnigh gach lá.  Léiríonn na múinteoirí go bhfuil siad lántiomanta don líon scoláirí a fhreastlaíonn ar Ghaelcholáiste Luimnigh. Thar ceann na scoile, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leat as do chuid tacaíochta agus a bheith anseo anocht chun ár scoláirí a spreagadh.

Mar is léir ó mhanna an Choláiste – ‘Ag Forbairt le Chéile’ -bítear ag súil le hardchaighdeán oibre ó gach dalta de réir mar is féidir.  Anuas air sin, tá córas múinteoireachta agus gach acmhainn ar fáil do dhaltaí.  Cinntíonn sé seo gur ionad sárfhoghlama í an scoil.  Dar ndóigh táimid an-bhródúil as acmhainní uile an Choláiste, as foireann an Choláiste, as ár ndaltaí agus as na soláthairtí uile atá againn, ar mhaithe lenár lucht foghlama.  Gan amhras, táimid de shíor ar thóir feabhais a chur ar ár ngnó i ngach slí chun go mbeidh ár gColáiste chun tosaigh i gcónaí i gcúrsaí léinn.  Glacann daltaí an choláiste uile, páirt shuntasach i saol an choláiste, gné a bheidh le feiceáil anseo anocht gan amhras.

Go mba fada buan sibh, a dhaltaí.

Mar fhocal scoir, tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an dráma seo anocht.

Le mórmheas

Donncha Ó Treasaigh

Príomhoide

Gaelcholáiste Luimnigh


Focal ó na múinteoirí 

Ógie Ó Céilleachair -Writer/Director

It’s hard to believe that six short months ago I stood in front of this fine group of individuals and mooted the idea of writing a western-style play. From then on this play has taken on a life of it’s own. It is challenging enough to stage a play with one cast but even the logistics of working with three casts is mind blowing. I cannot praise this wonderful group enough for the amount of time and commitment they have given this project. They have helped in no small way to create and develop the juggernaut that is drama in Gaelcholáiste Luimnigh. Míle buíochas le James, Catherine agus David as ucht na n-uaireanta cloig fada atá curtha isteach agaibh agus na scoláirí gan dabht. Pé oíche a thagann sibh chun sinn a fheiceáil tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an taispeántas.

James Blackwell – Producer

It has been an absolute pleasure to work on Guns and Roses with Ógie, Catherine, David Sheehan and such a dedicated bunch of Transition Year students. Over the past number of months, a lot of work has gone into this play and it really has been a fantastic experience. For a lot of the students, this is their first taste of the stage, and it’s a fantastic opportunity for them. For others this is a continuation of the fantastic work done by drama groups around the city. The arts play a very important role in Gaelcholáiste Luimnigh and I’m just delighted to have had a small part in helping to promote them. I would like to wish the three casts the very best on the nights, and I would encourage them to continue getting involved in productions as they move on from Transition Year. Thanks very much to you all for your support and I hope you enjoy the show!

Catherine – Costume Design

It has been an incredible experience working with Ógie, James and David over the past few months. Since Drama classes began last year with this exceptionally talented group of students, it has been more a learning than a teaching experience witnessing the energy, enthusiasm and raw talent injected into Ógie’s amazing script by our gifted students! I would like to thank all the students who helped in any way with the costume design. It is no small feat to put on a show of this magnitude and it has been an honour to be involved in any way. I would like to thank Caitríona Finn, Niamh McGleenan and Clodagh Ní Chróinín for their help designing and sourcing costumes and a huge thank you to Claire Gleeson and Sharon Kiely for their invaluable help and support.

I would like to say a huge thank you to all the students who participated or contributed in any way to see Ógie’s vision realised. Finally, I would like to wish all our students on stage and backstage the very best of luck over a weekend that will no doubt and most deservedly confirm Gaelcholáiste Luimnigh Drama’s already impressive reputation and status!

Thursday’s Cast

Róisín Willis Rose Douglas
Yasmin McGarvey Rose King
Caitlin Frawley Molly B. Dammed
Rachel Woodfull Contrary Mary
Deirbhle Kiely Diamond Milly
Shauna Pearse Peg Leg Annie
Séamas Bulaeir Rev Forde
Oisín Cross Jessie
Bayleigh Ní Anracháin Mary Lou
Oisín Mag Fhógartaigh Governor Wallis
Paddy O’Brien Holmes
Caitríona Finn Mary Jane, Sarah Anne Roberts
Tess Markham Lillie May Little
James McCarthy Man 1
Jeffrey Lane Man 2
Thomas Kearns-Horan Man 3
Sean O’Dwyer Messenger
Niall Herlihy Jailer
Daniel Long Brad
Mark McMahon Charlie
Brian O’Riordan Breaking Wind
Ryan O’Shaughnessy Chief Sitting Bull
Dónal Mac Ionrachtaigh Crazy Horse
Cian Duffy Hair on his Back
Oisín Cross KKK1
Liam Finnin KKK2
Niall Foley-Ellis KKK3

Friday’s Cast

 

Fiona Olstoorn Rose Douglas
Lilian Ní Thuathail Rose King
Saoirse Hammond Molly B. Dammed
Alanah Ní Mhorlaí Contrary Mary
Niamh Dundas Diamond Milly
Aoife Cahill Peg Leg Annie
David Kerley Rev Forde
Oisín Cross Jessie
Bayleigh Ní Anracháin Mary Lou
Ailish Ní Fhaoile Governor Wallis
Paddy O’Brien Holmes
Caitríona Finn Mary Jane, Sarah Anne Roberts
Tess Markham Lillie May Little
James McCarthy Man 1
Jeffrey Lane Man 2
Thomas Kearns-Horan Man 3
Seán O’Dwyer Messenger
Niall Herlihy Jailer
Ross Dunworth Brad
Mark McMahon Charlie
Brian O’Riordan Breaking Wind
Leah Madden Chief Sitting Bull
Ben Ryan Crazy Horse
Cian Duffy Hair on his Back
Oisín Cross KKK1
Liam Finnin KKK2
Niall Foley Ellis KKK3

Saturday’s Cast

Louise Egan Rose Douglas
Amy Brislane Rose King
Christine Ní Choistealbha Molly B. Dammed
Lauren Whelan Contrary Mary
Jade Ní Chárthaigh Diamond Milly
Caoimhe Sheehan Peg Leg Annie
Séamas Bulaeir Rev Forde
Oisín Cross Jessie
Bayleigh Mary Lou
Caoimhe Taylor Maloney Governor Wallis
Paddy O’Brien Holmes
Caitíona Finn Mary Jane, Sarah Anne Roberts
Tess Markham Lillie May Little
James McCarthy Man 1
Jeffrey Lane Man 2
Thomas Kearns-Horan Man 3
Seán O’Dwyer Messenger
Niall Herlihy Jailer
Ross Dunworth Brad
Mark McMahon Charlie
Brian O’Riordan Breaking Wind
Ryan O’Shaughnessy Chief Sitting Bull
Ben Ryan Crazy Horse
Cian Duffy Hair on his Back
Oisín Cross KKK1
Liam Finnin KKK2
Niall Foley-Ellis KKK3


Buíochas le:

Donncha Ó Treasaigh

Sinéad Ní Chiardha

Ultan Gogharty

Jim Nolan

LIT

Gerry Meagher

Michelle Mulcahy

David Sheehan

Sárscoil Fíbín

John de Buitléir

John Finn

Sharon Kiely

Anette Moloney

Oisín Ó Goill

Ms Clodagh de Bhailís

An Roinn Ealaíne GCL

An fhoireann teicneolaíochta

Lucht feistis

An dream smididh/gruaige

An roinn airgedais

Na rinceoirí

Na hAisteoirí

Foireann Ghaelcholáiste Luimnigh

Foireann an Chláir

Clodagh de Bhailís

Kate Quane

Laura Micks

Lydia Carmody

Clare Blackwell as ucht an postaer a chur le chéile.

Cast Hashtags

#apache #césheoirse #WillJimMakeUsTea #banter #gains #tescocookies #tescodounuts #thepeacepipe #sassy #he’ssuchagoodkisser #chinning #inferno #fogetinferno #PeoplePeoplePleaseBeQuiet #Ógie’sGoingToGetMad #I’veTrainning #NovemberRain

#MCPatFlynn #GottaGetMeSomeBeerFromYou #Healy #CutTucker #AteaBitOfBuffalo’sTailLastNight #OhNoMaybeNot #Paggins #AshleyKatchadourian #GovIt’sThisWay

Gradam Richard Harris

In March of 2014, having just wrapped up with last year’s crew, an idea hit me to recognise the trojan work put in by all who rehearsed so diligently. Thus “Aisteoir na Bliana” was born. Soon afterwards another idea hit me. Why not name the award in honour of one of Limerick’s stars of the stage and screen? There was no doubting who the award should be named in honour of.

In May 2014 I got to work and my first port of call was to the chairperson of our Board of Management: the late, great Prionsias de Priondargást (1933-2015), ar dheis Dé go raibh sé. Within a few days I was put in touch with Noel Harris, a brother of Richard. In the meantime we would name the inaugural award as “Aisteoir na Bliana”. The entire group of Transition Years voted on who they thought should receive the award. Five went forward for nomination based on that vote: Evan O’Grady, Siabh Bourke Maguire, David Sheehan, Eibhlín Halpin & Ellen Devaney. The year group then voted again on the above nominees. In the end David Sheehan was presented with the first ever GCL Aisteoir na Bliana. As part of the prize David also won a scholarship to Sárscoil Fíbín, an acting summer school trí Ghaeilge sa Spidéal, Conamara, Co. na Gaillimhe.

Fast forward to September 2014 and Noel Harris rang me to tell me of his approval of naming such an award in honour of his brother. “Richard would have been all for it as it is a school in his home town of Limerick” is an exact quote from the conversation.

This year we have decided to expand the voting process to include you, the audience. On the back of your ticket you will find a space to write, in your view, who should go forward for nomination. You can leave your completed ticket in any of the clearly marked voting boxes outside the theatre doors on your exit. Your votes, along with TY GCL 2015 will help to decide who will be nominated for Gradam Richard Harris 2015. Five again will go forward for nomination and TY GCL 2015 will vote for their chosen nominee. Exciting times for drama i nGaelcholáiste Luimnigh. Go mba fada buan an gradam seo.

Ógie Ó Céilleachair, Márta 2015.n

 

 

2014 – ‘The Snapchat Diaries’

Written/Directed/ Produced by Julie Nic Eoin

Edited/Directed/ Produced by Tomás Óg Ó Céilleachair

A word from the writer…..

“The making of ‘The Snapchat Diaries’ has been an education to say the least.

Being Ógie’s boss really was a job in itself-let him out of your sight for one minute and before you know it he has renamed your play and bestowed the title of ‘Head of Drama Studies Department’ upon himself. Despite these despotic idiosyncrasies Ógie’s vision has ensured this play has actual

geeks

ly happened. Mile buíochas a Mháistir.

The TYs have truly shone this year. It has been such a joy for both of us to watch our merry band of men and women become better versions of themselves with each new day. You guys truly are ‘shamazing’. The success of this play has been down to you and you alone (and Ógie of course).

Please note that this is a work of fiction*(ish) so no please. Art just tends to mimic life sometimes, don’t  ya know.

To quote one of our pivotal characters: Thank you, and goodnight.

 -Ms Nic Eoin

mov

2013 – ‘The Merchant of Venice’

Sketch 2012-03-28 11_32_44

2012 – ‘Dancing at Lughnasa’