Éiteas Ghaelcholáiste Luimnigh

Is í aidhm éiteas Ghaelcholáiste Luimnigh ná féinmhuinín na ndaltaí a chothú i gcónaí trí mheán an churaclaim agus na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim sa Choláiste. Cothaítear meas agus comhionannas i measc phobal uile an Choláiste a bhuíochas leis an timpeallacht Lán-Ghaelach agus an dianobair.

Cuireann an timpeallacht seo le forbairt phearsanta, acadúil, shóisialta agus spioradálta an uile dhuine.