Fáilte Romhat

This page contains information on examinations (In-house, Block exams and state exams) for our pupils and parents.

Christmas & Summer Exams

Available to pupils via GSUITE.

Mock Exams

Available to pupils via GSUITE.

Scrúduithe Stáit

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach i bhforbairt, i measúnú, i gcreidiúnú agus i ndeimhniú na scrúduithe dara leibhéal de Stáit na hÉireann: An Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Is comhlacht poiblí neamh-rannach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit atá faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Dátaí Tábhachtacha

Clic Anseo/Click Here

State Examinations
The State Examination Commission is responsible for the development, assessment, accreditation and certification of the second-level examinations of the Irish state. Please click here for information on Junior & Leaving Certifcate examinations. More…

State Examinations – Key Dates 

Click Here

Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí
State Examinations Commission, Cornamaddy, Athlone, Co Westmeath
TEL: 090 6442700 FAX: 090 6442744 EMAIL: INFO@EXAMINATIONS.IE WEB: WWW.EXAMINATIONS.IE