Is chúis mhór áthais dom, fáilte is fiche a chur romhat chuig Oíche Oscailte Fíorúil Gaelcholáiste Luimnigh. Clic ar na nascanna thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcóras Iontrála le haghaidh Bliain 1 2021.

It gives me great pleasure to welcome you to our Virtual Open NightClick on the links below to obtain further information in relation to Enrolment for First Year 2021. 

Kevin Ó Raghallaigh 

Príomhoide/Principal

Foirmeacha & Eolais

Forms and Additional Information