Sonraí ar fad faoin ábhar seo.  Clic ar an íomhá

Click on Image to find details on this subject.

screen-shot-2016-09-16-at-12-23-20

http://www.hse.ie/eng/health/az/H/Head-lice/