Pátrúnacht Ghaelcholáiste Luimnigh

Is iarbhunscoil il-sainchreidmheach comhoideachaúil í Gaelcholáiste Luimnigh, atá faoi phátrúnacht an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir.

Soláthraíonn scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir oideachas ionchuimsitheach, iomlánaíoch atá dírithe ar an scoláire don phobal.  ‘Sé sprioc ár gcuid scoileanna ná deiseanna a thabhairt do scoláirí a gcuid barr chumais a bhaint amach trí oideachas sármhaitheas i dtimpeallacht ina bhfuil tacaíocht den scoth ar fáil a chothaíonn forbairt intleachtúil, cultúrtha, pearsanta, soisíalta, mothúchánach, morálach agus fisiciúil an duine.

Tá ardmheas ag scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir ar aitheantas gach scoláire, rud a cheiliúrann an Bord go cothrom.  Aithnítear go léiríonn ár scoileanna deá-thionchar ar ilchineálacht a chur chun cinn ar mhaithe le sochaí a bhíonn ag síor-athrú.

PríomhFheidhmeannaigh: George O’ Callaghan
Stiúirthóir Scoileanna: Donncha Ó Treasaigh

ETB Schools Widescreen (1)

Eolas Breise