Laethanta Saoire Oifige/ Office Holidays

Tá Oifig Ghaelcholáiste dúnta don samhradh idir Dé Luain, 18 Iúil 2016 & Dé Máirt 9Lúnasa 2016.

Samhradh


Gaelcholáiste Luimnigh’s administration section and the College will be closed between Monday, 18th July 2016 & Tuesday, 9th August 2016. 

Malartú na Beilge / Belgian Exchange

Comhcheangal

Screen Shot 2016-07-04 at 12.54.34

Beidh scoláirí bliain 2 – 4 a bheith páirteach i gcomhcheangal le Scoil Eorpach, Bruxelles III,  http://www.eeb3.eu. Caithfidh na scoláirí seo seachtain i gceartlár na hEorpa. Beidh seans acu cultúr na Beilge mar aon leis an bhFraincis a bhlaiseadh ar bhonn laethúil agus iad ag fanúint le comhscoláirí atá ag freastal ar an scoil idirnáisiúnta seo. Gheofar spléachadh ar chroí lár na cumhachta sa Bhruiséil le cuairt ar phríomhinstitiúidí na hEorpa, Tabharfaidh cuairt ar Choláiste Lováin léargas ar an nasc stairiúil idir Éire agus an Bheilg,

Ach thar aon rud eile cuirfidh na scoláirí aithne ar dhaoine óga eile atá ar nós iad féin ag foghlaim i gcomhthéacs an tumoideachais. Seo scoláirí Éireannacha nó de bhunadh na hÉireann a bhfuil a dtuismitheoirí ag obair sa Bhruiséil. Cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil do na scoláirí seo sa scoil ach don chuid is mó tá siad gearrtha amach ón dteanga agus ón gcultúr agus thacódh nasc le scoláirí Ghaelcholáiste Luimnigh go mór leo.

Tá sé i gceist go dtaistealódh na scoláirí go Luimneach i mhí Mheán Fómhair agus go bhfillfimis ar an mBruiséil ag deireadh na míosa sin agus bhur bpáistí inár dteannta. Tá na sonraí seo le cinntiú. Níl ach líon an-teoranta scoláirí i gceist i mbliana. Más suim leat do  mhac nó d’iníon a bheith linn, ní mór teagmháil a dhéanamh leis an nGaelcoláiste gan mhoill.

Comhcheangal

Students of First Year, Second Year & Transiition Year will be able to avail of a partnership with the European School, Bruxelles III,  www.eeb3.eu. These students will spend a week in the heart of Europe.  They will have the opportunity to immerse themselves in the French language, to study history and geography through the medium of French and savor Belgian culture. They will stay with host families whose children attend the school. Visits to the European institutions will give them an insight into the powerhouses of Europe.  A visit to the Irish College, Leuven will showcase the historic links between Ireland and Belgium.

However, the relationships the students will develop with other young people also receiving their education in the context of language immersion is at the centre of this partnership. The students they will befriend are Irish or of Irish descent whose parents are working in Brussels. Despite the Irish classes which are provided in the school, they are largely isolated from the language and culture of Ireland and this link with the students of Gaelcholáiste Luimnigh will be greatly beneficial.

3 Meán Fómhair  Scoláirí EEBIII ag taisteal go hÉirinn

7.30 Bualadh le chéile, Aerfort Zaventem ag stáisiún na mbusanna,  leibhéal 0 faoi lógó an aerfoirt, B mór dearg

9.50 Aerfort Zaventem, an Bhruiséil  –  Baile Átha cliath 10.20   Eitilt 1453

Bus  chuig lár na cathrach (€6)   Fágfar na málaí in Amharclann na Mainistreach

12.00 GPO  – taispeántas 1916 (€7.50)

13.00 Lón (ceapaire a thabharfaidh scoláirí leo nó a cheannófar in ollmhargadh)

14.00 Amharclann na Mainistreach Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme  (€15)

17.00 Eddie Rockets, Sráid Uí Chonaill (bia)

18.15 Bus Coach Bhaile Átha Cliath go Luimneach (€10)

21.00 Ag bualadh le teaghlaigh aíochta Luimnigh ag Cé Artúir, Luimneach.

3rd September  EEBIII students travel to Ireland

7.30 Meet at Zaventem Airport  (Level 0) at big Brussels Airport logo (the big red B) at the bus station.

9.50 Brussels Zaventum – Dublin 10.20   Flight 1453

Bus to city centre (€6)    Bags to be deposited in Abbey Theatre cloak-room.

12.00 GPO 1916 exhibition (€7.50)  

13.00 Lunch (packed lunch  / a sandwich & drink bought in supermarket )

14.00 Abbey Theatre – Observe the sons of Ulster Marching Towards the Somme (€15) 

17.00 Eddie Rockets, O’ Connell Street, Dublin (food)

18.15 Dublin Coach bus from Burgh Quay to Limerick (€10) 

21.00 Meeting host families at Arthur’s Quay, Limerick


10 Meán Fómhair      Filleann scoláirí EEBIII ar an mBeilg

7.35 Fágfar slán le teaghlaigh aíochta ag Cé Artúir, Luimneach.

7.45 Bus Coach Bhaile Átha Ciath – Aerfort Bhaile Átha Cliath 10.25 (€10)

13.10 Baile Átha Cliath – Charleroi, An Bheilg 15.30         Eitilt 46

10 September     EEBIII students return to Belgium

7.35 EEBIII students bid farewell to host families

7.45 Dublin Coach – Dublin Airport  10.25 (€10) 

13.10 Dublin  – Charleroi,  Belgium 15.30         Eitilt 46

17 Meán Fómhair   Gaelcholáiste Luimnigh ag taisteal go dtí an Bheilg

7.35 Scoláirí Ghaelcholaiste Luimnigh ag teacht le chéile ag Cé Artúir, Luimneach.

7.45 Dublin Coach – Aerfort Bhaile Átha Cliath  – 10.25    (€10)

13.10 Baile Átha Cliath – Charleroi, An Bheilg 15.50        Eitilt 46

16.25 (thart ar) Buaileann teaghlaigh aíochta EEBIII leo ag Gare du Midi, An Bhruiséil.

17 September      Gaelcholáiste Luimnigh students travel  to Belgium

7.30 Gaelcholáiste group will meet at Arthur’s Quay, Limerick.

7.45 Dublin Coach  – Dublin Airport  – 10.25 (€10) 

13.10 Dublin – Charleroi, Brussels  – 15.50 Flight 46

16.25 (approx.) Are met by EEBIII host families at Brussels City Shuttle bus stop in Gare du Midi, Brussels.

24 Meán Fómhair    Filleann scoláirí Ghaelcholáiste Luimnigh ar Éirinn

7.30 Aerfort Zaventem ag stáisiún na mbusanna,  leibhéal 0 faoi lógó an aerfoirt, B mór dearg

9.50 Aerfort Zaventem, an Bhruiséil  –  Baile Átha cliath 10.20   Eitilt 1453

24 September     Gaelcholáiste Luimnigh students return to Ireland

7.30 Group will meet at Zaventem Airport  (Level 0) at big Brussels Airport logo (the big red B) at the bus station.

9.50 Brussels Zaventum – Dublin 10.20   Flight 1453

Maith thú James / Well done James!

Gaelcholáiste Luimnigh is very proud of Fifth Year pupil, James Corneille for winning at Eir Junior Spider Awards with his excellent creations on Positivity Pack.

The Jnr Spiders Logo winner

Taispeántas Ealaíne / Art Exhibition

Tá áthas an domhain orainn a chur in iúl duit go mbeidh an Taispeántas Ealaíne deireadh na bliana ar siúl ag an gcéad agus an dara bhliain ar an Máirt an 17ú Bealtaine ag 18.00 san Iarsmalann Hunt.

Is ocáid í seo chun am sonrach a thabhairt do thuismitheoirí, clann, cairde, an fhoireann agus scoláirí machnamh a dhéanamh ar na saothair ealaíne álainn atá déanta ag na daltaí i mbliana.  Is deis í dóibh an cruthaitheacht agus tallann a thaispeáint agus na buanna íontacha atá ag scoláirí an Ghaelcholáiste a cheiliúradh.

Beidh raon ceardaíochta á thaispeáint cosúil le líníocht breathnadóireachta, pórtráidíocht, péintéireacht, blocphriontáil agus ceardaíocht tríthoiseach.

Ba bhreá linn dá mbeifeá i láthair don tráthnóna taithneamhach geallta.

We are delighted to advise you that first and second year art students at Gaelcholáiste Luimnigh will be launching our annual Art Exhibition on Tuesday 17th May with reception at 6.00pm in The Hunt Museum.

The idea of this exhibition is to provide a specific time for parents and family, friends, staff and all students to reflect on and appreciate some of the beautiful artwork undertaken by Gaelcholáiste Luimnigh students this year.  It is an opportunity for those involved in art class to show their creativity and exhibit their work, while others can acknowledge and celebrate the great artistic talent we have in the Gaelcholáiste.

The Exhibition will present a range of artworks including observational drawing, portraiture, painting, blockprint and 3D craft.

We would be delighted if you could join us for what promises to be a very enjoyable evening.

First Year Padlet Wall – Ms. Ní Shúilleabháin 

This is a really impressive padlet from Ms. Ní Shúilleabháin’s First Year English group. 

Drawing from the lovely day we had last Friday for the National ‘DEAR’ Day, these first year classes have been contributing to an online notice board. They have been adding articles that interest them and so far, we’ve got a wide range of topics that reflect the varied interests of our students. 

http://padlet.com/0540986/firstyeararticles
Feel free to share this with your students and please keep adding to it! There’s no need to subscribe in order to post. Just double tap the screen and follow the same pattern that’s there – your name, a short sentence about the article to give a bit of context and then paste the link. 

Made with Padlet

DEAR @ Gaelcholáiste Luimnigh 

Bhí lá iontach ag pobal Gaelcholáiste Luimnigh inniu agus DEAR. 

Seo liosta léitheoireachta fíor shuimiúil ón Roinn Bhéarla. 


Chun cur leis an bhfeachtas seo agus chun a chinntiú go bhfuil rud éigin le léamh ag gach duine le linn T6 inniu, tá liosta thíos de naisc go dtí ailt agus gearrscéalta atá curtha le chéile ag na múinteoirí Béarla le déanaí, tá súil againn go bhfuil rud éigin spéisiúil ann do chách. 
Possibly, currently Limerick’s most renowned author, Kevin Barry, reminisces on his time spent living in Cork and reflects on the characteristics of the city in his own unique style:

http://granta.com/raingods-green-dark-passion/

An insightful interview from the Irish Times with Limerick’s rising hip hop group, Rusangano Family:

http://www.irishtimes.com/culture/music/rusangano-family-today-what-makes-an-irish-person-is-a-mix-of-a-lot-of-things-1.2609422 

A great selection of classic short stories from some of the most notable authors of the past is available here:

http://www.classicshorts.com/author.html

An interesting piece on Shakespeare’s references to Ireland in his writing, and the history involved:

http://www.irishtimes.com/culture/stage/what-ish-my-nation-shakespeare-s-irish-connections-1.2619173

There are lots of other contributions on Shakespeare to mark 400 years since his death, along with all kinds of articles on film, music, art. and all aspects of culture here:

http://www.irishtimes.com/culture

Similarly, lots of pieces on the legacy of Prince, and interesting analysis of the latest in film, TV, music etc here:

http://www.theguardian.com/uk/culture

Bill Bailey’s take on comedy: 

http://www.theguardian.com/careers/2016/apr/19/bill-bailey-comedy-is-mercurial-you-cant-quite-get-hold-of-it

What films, such as The Godfather and Groundhog Day, can teach us about how the mind works:

http://www.theguardian.com/film/2016/apr/24/psycho-thrillers-five-movies-how-mind-works-psychologists

John Hume’s single transferable speech (this man won the title of ‘Ireland’s Hero’ as voted by the Irish public a few years ago. He worked on the Northern Ireland’s Peace Process)

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/news/politics/john-hume-s-single-transferable-speech-1.2479853

A mini rebellion at the GPO: ‘Don’t laugh. You’re being shot at’

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/life-and-style/people/a-mini-rebellion-at-the-gpo-don-t-laugh-you-re-being-shot-at-1.2611928

Polar opposite: The Irishman who spent 18 months living in Antarctica

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/life-and-style/people/polar-opposite-the-irishman-who-spent-18-months-living-in-antarctica-1.2617807

Broadside: Game of Thrones is not all swords and misogyny – here be feminism too

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/life-and-style/people/broadside-game-of-thrones-is-not-all-swords-and-misogyny-here-be-feminism-too-1.2619211

One of the only things I miss about Ireland is the food

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/life-and-style/generation-emigration/one-of-the-only-things-i-miss-about-ireland-is-the-food-1.2621305

Gabriel Byrne: ‘There’s a difference between a great star and a great actor’

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/culture/film/gabriel-byrne-there-s-a-difference-between-a-great-star-and-a-great-actor-1.2614780

Homeless Hotel, a short story by Louise Phillips

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/culture/books/homeless-hotel-a-short-story-by-louise-phillips-1.2625357

Una Mullally: Farewell my wacky purple Prince (Arts Journalist, who teaches writing to budding journalism students, writes about the death of music icon, ‘Prince’)

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/opinion/una-mullally-farewell-my-wacky-purple-prince-1.2623249

Unthinkable: Are public manners in a state of decline?

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/culture/unthinkable-are-public-manners-in-a-state-of-decline-1.2619218

Comment: The Gaeltacht must be broken and remade to save Irish

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/opinion/comment-the-gaeltacht-must-be-broken-and-remade-to-save-irish-1.2625367

New project to gather evidence on concussion issue (the issue of banning contact sports in schools because of the risk of head injuries)

via The Irish Times

http://www.irishtimes.com/sport/new-project-to-gather-evidence-on-concussion-issue-1.2625462

‘Rumours of mischief brewing’: Fascinating documents give insight into British response to Rising

Hundreds of documents are being released to mark the centenary of the Easter Rising.

http://www.thejournal.ie/1916-documents-released-online-2733654-Apr2016/

12 days in hospital: ‘Then the Coppers crowds came. The wailing made my head swim’

Emer McGinnity writes about a recent stay in hospital, and the people she met there.

http://www.thejournal.ie/readme/emer-mcginnity-hospital-stay-2733873-Apr2016/

‘Two weeks ago my dad married me to a 70-year-old man who already has five wives’

In Burkina Faso, children as young as nine are being forced into marriage.

http://www.thejournal.ie/child-marriage-2736180-Apr2016/
30 years on: The impact of the Chernobyl nuclear disaster (30th anniversary falls this week)

Three decades on from the disaster, we take a look at the effect it had on Ireland – and how we’re facing a much greater threat to our health already.

http://www.thejournal.ie/chernobyl-disaster-effects-ireland-2727840-Apr2016/

Le dea-ghuí, 

An Roinn Béarla 

Ceolchoirm – Matinee 

Bhí am álainn againn ag an Matinee ar maidin. 

Tuairisc ón mBord Bainistíochta / Report from the Board of Management

IMG_1157Bhuail an Bord Bainistíochta Dé Déardaoin, 14 Aibreán ag 6.00 in.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Tá an Bord Bainistíochta fíor-shásta le dul chun cinn scoláirí i nGaelcholáiste Luimnigh.
 • Moladh gach éinne a bhí páirteach sna h-imeachtaí uile an téarma deireanach orthu siúd; drama na hIdirbhliana (Mobsters’ Paradise), an turas scíála, malairtí éagsúla (8 gcinn), buanna agus éachtaí uile.
 • Moladh obair na foirne chun oideachas sár-mhaith a sholáthar sa scoil.
 • Moladh Comhairle na dTuismithoirí maidir leis na cruinnithe rathúil ar fad agus an leibhéal díospóireachta ‘s suime sa saol scoile.
 • Gabhadh buíochas do phatrúin an choláiste as an tacaíocht de-shíor a léirítear dá scoileanna agus an treoir a léirítear do sheirbhísí na scoile.
 • Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar siúl 19 Bealtaine 2016.

The Board of Management of Gaelcholáiste Luimnigh met on Thursday, 14th April 2016 at 6.00pm.  The following is the agreed report for the school community.

 • The Board is delighted with the progress of all of its pupils in Gaelcholáiste Luimnigh.
 • Everyone who works to make all of the excellent extra-curricular events possible were thanked by the Board including those who worked on the following; TY Drama        (Mobsters’ Paradise), the ski-trip organisers, all of the various pupil exchanges (8 in total), and all achievements and wins.
 • The work and commitment of Staff in providing an extremely high standard of education was praised.
 • The Board acknowledged and thanks the Parents Council for its interest and commitment to the monthly meetings where school-life is discussed and debated.
 • The Board thanks the on-going and continuous support of its patron, the Limerick and Clare Education & Training Board (LCETB) for all of its guidance and support services in complimenting the education of pupiils at Gaelcholáiste Luimnigh.
 • The next Board of Management meeting will take place on 19th May 2016.

Brat Glas Idirnáisiúnta !

Tá áthas orainn ar Gaelcholáiste Luimnigh a fhógairt go mbeidh an 4ú Brat Glas á bhronnú ar an gColáiste an mhí seo chugainn. Táimid an-sásta agus an-buíoch do gach duine as an dtacaíocht ar fad, go háirithe an sár-obair atá déanta ag na daltaí ar an gCoiste Glas.  

An Taisce informed us that our application for the International Green Flag award has been successful. Congratulations on all the hard work and achievement.

The Green Flag will be presented to our school by An Taisce on 17th May at 10.30 am at the Radisson Blu, Little Island, Cork. 

+

Béaltrialacha

Tá na Béaltrialacha Scrúduithe Stáit ar siúl faoi láthair sa scoil.  Guímid gach rath ar na scoláirí uile atá ag tabhairt faoin gcúraim seo.

The Orals are curently underway as part of the State Examinations.  We wish all of our pupils the very best of luck in the Orals.

 

Fáilte romhat ar ais!

Ag súil leis an bhfilleadh ar scoil!

Screen Shot 2016-03-16 at 09.08.18.png

Na Piarsaigh Abú!

Minister Jan O’ Sullivan praises Na Piarsaigh players

The Minister for Education and Skills, Jan O Sullivan TD, pictured here making a presentation to Gaelcholáiste Luimnigh teachers Cathall King and Pat Gleeson in recognition of their success to date with Na Piarsaigh and their accomplishment in reaching the All-Ireland Senior Hurling Club Final in Croke Park. Cathall, who captains Na Piarsaigh teaches Music & Gaeilge, and Pat teaches PE and Gaeilge.


Na Piarsaigh will be playing in Croke park on St. Patrick’s Day and will have a considerable followig from pupils, parents and staff of Gaelcholáiste Luimnigh. Principal Donncha Ó Treasaigh explained that ‘both teachers are ver popular and highly regarded teachers at the Limerick City all-Irish medium college. Mr. Gleeson is the driving force behind the development of the school’s hurling squads and his passion for hurling is inspirational to the boys and girls who attend Ireland’s biggest all-Irish secondary school. Mr. King is an highly accomplished musician and music teacher.’
Minister for Education and Skills, Jan O’ Sullivan said ‘she was delighted to get the opportunity to acknowledge both teachers as Minister for Education and Skills, and she congratulated the Na Piarsaigh team for their tremendous achievement to date in the AIB Club Championship’