Bl 6 ag filleadh

Cuireann sé áthas orainn scoláirí agus múinteoirí Bl6 a fheiscint ag filleadh ar scoil ar maidin. Is iontach an rud é.

Litir ón Leas-Phríomhoifigeach Leighis chuig tuismitheoirí agus caomhnóirí / Letter from Deputy Chief Medical Officer to parents and guardians

A Thuismitheoir / A Chaomhnóir, a chara,

Clic ar an nasc thíos chun litir ón Leas-Phríomhoifigeach Leighis a léamh.

Click on the link below to read a letter from the Deputy Chief Medical Officer.

Le meas,

Kevin Ó Raghallaigh

Príomhoide

Buíochas

Le druidim an Briseadh Lár Téarma, ní mór dúinn buíochas a ghabháil le pobal na scoile uilig as an tréan iarracht atá déanta le cúig seachtaine anuas. A special thanks to our wonderful students and staff for their engagement, collaboration and leadership.

PTM

We had a very successful Parent Teacher Meeting this morning via @zoom_us Extremely positive feedback from Parents and Teachers. Buíochas ó chroí do fhoireann GCL. Sár jab!

US Scholarship for Leah

Congratulations to GCL student Leah Keogh Bl6 who has received a scholarship from Jones Community College in Mississippi. Leah is an outstanding soccer player and an incredible student. We are very proud of you Leah.

VIP Limerick Sports Partnership- Ciara Ní Nualláin

Comhghairdeas mór le Ciara Ní Nualláin as ucht a bheith roghnaithe mar VIP @Limericksports clár do dhaltaí Idirbhliana le an-chuid éilimh. Taithí thar a bheith tairbheach os do chomhair leo. Go n-éirí leat!! @GCLuimnigh @GCLTY

Éacht le Erin!

Congratulations to former GCL student Erin Meagher who has been awarded the Trinity College Dublin Entrance Exhibition Award. Éacht amach is amach!

Comhghairdeas le Jack

Comhghairdeas ó chroí lenár n-iar scoláire Jack O’ Callaghan as an éacht den scoth seo. 👏🏻 ⁦‪ Incredible achievement Jack.

https://www.engineersireland.ie/Engineers-Journal/News/university-of-limericks-jack-ocallaghan-scoops-ilc-dover-student-article-competition

Unlimited Data Plans

Poist Mhúinteoireachta

Tá Gaelcholáiste Luimnigh ag lorg múinteoirí.

Tuilleadh eolais/More information is available here: bit.ly/39WfBKJ

Iontrálacha / Admissions

Fógra / Notice: The date for receipt of applications to enrol for First Year 2021/2022 in Gaelcholáiste Luimnigh is extended to Thursday January 21st at 12.30pm. Please visit our school website for more information.

Bua mór BTYSTE 2021 le Sarah Moloney

Comhghairdeas lenár scoláirí iontacha ar fad a ghlac páirt sa BTYSTE 2021. Táimid an-bhródúil astú agus is ambasadóirí iontacha iad le haghaidh Gaelcholáiste Luimnigh.

Comhghairdeas speisialta le Sarah Molonely Bl5 a ghnóthaigh dhá ghradaim mhóra lena n-áirítear an 1ú háit sa Chatagóir Shinsir don Teicneolaíocht Sinsearach Aonair.

Congratulations to all of our fantastic students who made it to BTYSTE 2021. We are very proud of you and you are great ambassadors for our school.

A special congratulations to Sarah Molonely who achieved two big awards including 1st place in the Senior Technology Individual category.