Sainmheon Ghaelcholáiste Luimnigh

Is meán-scoil lán ghaelach Gaelcholáiste Luimnigh. Múintear gach ábhar (seachas teangacha eile) tré mheán na Gaeilge. Tá Gaelcholáiste Luimnigh cuimsitheach ina churaclam agus ina ghlacadh daltaí. Is lárionad feabhais é, i bhforbairt iomlánaíoch agus i dteagasc gach dalta ar leith. Is duine speisialta gach aon duine acu. Saothraíonn foireann agus daltaí na scoile i gcomhar le chéile i dtimpeallacht shábháil chairdiúil d’fhonn buaic iomlán na ndaltaí uilig a chur i ngníomh. Cothaítear atmasféar ina bhfuil ardmheas ar theagasc agus ar fhorbairt phearsanta. Cuirtear béim mhór ar chomhoibriú agus ar chomhmheas. Tá an ghaeilge agus an cultúr gaelach lárnach i ngach gné de shaol an choláiste.

“Ag Forbairt le Chéile”
“Developing Together”