Fáilte Romhat

Tá eolas cuimsitheach faoi scrúduithe Tí, mion-scrúduithe agus na béil-scrúduithe ar fáil sa Rannóg seo.

Clic ar na nasc thíos;

Scrúduithe Nollag

Tá cóip dos na scrúduithe roinnte ar gach scoláire ar GoogleSuite.

Mion Scrúduithe

Clic Anseo

Scrúduithe Stáit
Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach i bhforbairt, i measúnú, i gcreidiúnú agus i ndeimhniú na scrúduithe dara leibhéal de Stáit na hÉireann: An Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Is comhlacht poiblí neamh-rannach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit atá faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna.