Scléip

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne náisiúnta atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán Ghaeilge agus Gaeltachta. Thosaigh Scléip sa bhliain 2005 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin i leith.  Is é príomhaidhm an chomórtais ná daltaí na niar-bhunscoileanna a spreagadh le Gaeilge a úsáid i réimsí éagsúla de na healaíona trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i gcomórtas spreagúil agus spéisiúil.

Scléip is the national talent competition catering specifically for Irish-medium and Gaeltacht post-primary schools. The competition began in 2005 and it has grown steadily since then. The aim of the competition is to encourage pupils attending Irish medium secondary schools to use their Irish through the various performing arts by giving them the opportunity to take part in a innovative and exciting event.

In this section:

SCLÉIP 2014 AXIS 1861 (4)