Staidéar Tar Éis Scoile  / After School Study 2020/2021


Blocanna/Blocks

Block 1: 07 September 2020 – 18 December 2020

Block 2: 04 January 2021 – 27 May 2021

Amanna/Times:
Monday, Tuesday & Thursday: 16.00 – 17.50
Wednesday: 15.40 – 17.30
Friday: 15.00 – 16.50


Tá staidéar tar éis scoile ar fáil do scoláirí Ghaelcholáiste Luimnigh ón Luan go dtí an Aoine.  Tugtar áiteanna i mbliana do scoláirí ar bhonn liosta iarrthóirí a chláraíonn luath ó bl6 agus bl3.  Tá an sceideal staidéar tar éis scoile i bhfeidhm do 32 seachtain gach bliain.

Tá sonraí breise agus foirm iarratais ar fáil tríd an nasc ag bun na teachtaireachta seo.


Supervised Study is available this year to 6th and 3rd year students along with siblings of 6th and 3rd year. Places in the Supervised Study Programme are filled on a ‘first come, first served’ basis. The Supervised Study Programme is in place for for 32 weeks each year.

More information and an application form are available through the link below.

Eoin Ó Tiarnaigh
Comhordaitheoir Staidéar Tar Éis Scoile

Foirm Iarratais/Application Form – Clic Anseo/Click Here