SUAITHEANTAS GHAELCHOLÁISTE LUIMNIGH – a bhrí is a éirim

basiclog


Tá suaitheantas so-aitheanta, soiléir, nua-aimseartha ceaptha do Ghaelcholáiste Luimnigh. Tá cruth na scéithe ar an suaitheantas le ceithre cheathrú ar leith ann a bhuaileann le chéile ag an gcrosaire.

Seasann an crosaire don láthair ina gcastar na daoine ar a chéile le tuairmí is taithí is gnóthaí an tsaoil a roinnt lena chéile. Is siombal an crosaire chomh maith d’ionad lárnach ina gcastar cúlraí éagsúla ar a chéile mar atá i nGaelcholáiste Luimnigh. Tá Cathair Luimnigh féin lán de chrosairí dála an chrosaire seo ar ár suaitheantas.

Is siombal an ceathramhach mór gorm d’Inbhear maorga na Sionnaine agus a thionchar ar an gcathair agus ar an gceantar máguaird. Tagraíonn an dath gorm freisin don nasc leis an Aontas Eorpach, cúrsaí oideachais, tréithiúlacht agus seasmhacht.

Tagraíonn an dath glas d’Éire, agus do theanga fheidhmiúil na scoile ─ An Ghaeilge, chomh maith le fás is buanseasmhacht.

Seasann an dath dearg do phaisean, dóchas agus dearfacht, tréithe uile a chothófar i bpobal foghlama Ghaelcholáiste Luimnigh.

Is ionann an dath dubh agus leanúnachas agus sofaisticiúlacht.

Cuireann an dath bán ar an gcrosaire maitheas, foirfeacht agus breithiúnas cóir in iúl.

Is mana cuí é “Ag forbairt le chéile” do Ghaelcholáiste Luimnigh mar go n-aithníonn sé go bhfuil comhphobal an choláiste ag forbairt i bpáirt le chéile ar thóir na foirfeachta.

Tá an cló-éadan nua-aimseartha, glé agus comhlánaíonn sé an suaitheantas go cuí.


Symbolism of the Gaelcholáiste Luimnigh Crest

The Gaelcholáiste Luimnigh crest is instantly recognisable, positive, clear, modern and progressive. The crest is in the shape of a shield with four distinct quadrants converging at a crossing point.  This crossing point symbolises Limerick city in the past, present and future, as a meeting point for the exchange of learning experiences, skills, ideas, life experiences, goods and services.  The crossing point is also a symbol of diverse and different backgrounds converging at a cross-point, Gaelcholáiste Luimnnigh.  Looking at a map of Limerick city one can also observe crossing points such as that represented on our crest.
The large quadrant of blue represents the mighty Shannon Estuary, and its influence on the city.  Indeed, both Green and Blue occupy greater significance on the shield’s area.  Blue also distinguishes the EU, education, quality and integrity.  Green signifies Ireland, our working language – An Ghaeilge, growth and stability.
Red signifies passion for the language, optimism and positivity, characteristics that compliment positive learning outcomes for the Gaelcholáiste Luimnigh community.  It also stands for leadership and high-energy.
Black represents constancy and sophistication.
White in the cross represents perfection, good and fair judgement.
“Ag Forbairt le Chéile” means “Developing Together” and is an appropriate slogan  for Gaelcholáiste Luimnigh as it regognises that the entire college community are developing.  Through this development comes the strive for excellence.

The typeface used has a clarity and modernism that complements the logo.

gcl10Logo