Teagmháil

  • Seoladh: Gaelcholáiste Luimnigh, Meal Sior Anraí, Luimneach.
  • Eircode: V94 V2 Y9
  • Fón: 061 – 404 959
  • Faics: 061 – 404 962

Ríomhphost: Bain úsáid as an bhfoirm thíos le do thoil nó seol ríomphost chuig eolas@gcluimnigh.ie / info@gcldrive.com

Twitter: @GCLuimnigh

Facebook: facebook.com/gaelcholaiste.luimnigh


Foirm Ginearálta / Ceist