Teagmháil

Seoladh: Gaelcholáiste Luimnigh, Meal Sior Anraí, Luimneach.

Eircode: V94 V2 Y9

Fón: 061 – 404 959

Faics: 061 – 404 962

Ríomhphost: Bain úsáid as an bhfoirm thíos le do thoil nó seol ríomphost chuig  eolas@gcldrive.com

Twitter: @GCLuimnigh

Facebook: facebook.com/gaelcholaiste.luimnigh

Foirm