Tuairiscí Foilsithe maidir le Gaelcholáiste Luimnigh

Is féidir leat teacht ar gach tuairisc a fhoilsíonn an Chigireacht i dtaobh Ghaelcholáiste Luimnigh anseo.

Foirmeacha Cigireachta

Déanann an Chigireacht cineálacha éagsúla cigireachtaí i scoileanna agus in ionaid oideachais. Táimid ag forbairt cineálacha nua cigireachta agus cuairteanna comhairleacha ar scoileanna freisin.

Is iad na príomhfhoirmeacha cigireachta a úsáidimid faoi láthair:

Eolas
Caithfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna cigireacht a dhéanamh ar gach bunscoil agus iar-bhunscoil stáit in Éirinn ar bhonn rialta. Is í aidhm na cigireachta ná chun cinntiú go gcoinnítear le hardchaighdeáin agus go bhfuil forbairt leanúnach sa chóras oideachais. Tá rannóg speisialta ag an Roinn dar teideal an Fhoireann Chigireachta a oibríonn chun na cuspóirí seo a bhaint amach.

Is é an tAcht Oideachais 1998 an reachtaíocht a leagann síos cúraimí na Foirne Cigireachta. I dtéarmaí ginearálta, déanann an Fhoireann Chigireachta measúnú agus tuairisciú ar chaighdeán an oideachais soláthraithe agus a bhfuil baint aici leis:

  • Cigireacht agus measúnú ar an gcóras oideachais (go háirithe ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile).
  • Comhairle a thabhairt dóibh siúd atá ag obair sa chóras oideachais
  • Páirt a ghlacadh i bhforbairt polasaí oideachais.

76101I_ProgEval_5471_20170719 (1)