Baineann Gaelcholáiste Luimnigh úsáid as VSware chun eolas scoláirí a bhainistiú.

Is seirbhís den chéad scoth í do thuismitheoirí.  Má tá sonraí logála isteach uait, ní ghá ach glaoch ar an oifig scoile chun iad a fháil.  Tá tá teacht ar an t-eolas seo a leanas ar VSware;

  • Tuairiscí (reatha & stairiúil)
  • Tinreamh (laethúil agus de réir ábhair)
  • Amchlár
  • Liosta des na múiinteoirí & Ranganna

Clic ar an íomhá thíos nó ar an nasc seo chun logáil isteach ar an tseirbhís seo.

Gaelcholáiste Luimnigh uses VSware as the school’s Management Information System (MIS).  It is an excellent service for parents.  If you need access to your child’s (childrens’) account, please contact the school office.

Parents can see the following information on VSware 24/7;

  • Reports (current and historic)
  • Attendance (Daily & by class subject)
  • Timetable
  • List of Classes & Teachers

Click on the image or this link to access this new service. 

vsware